Hankkeen ohjausryhmä:

Savonlinnan kaupungin edustaja

Rantasalmen kunnan edustaja

Itä-Savon sairaanhoitopiirin edustaja

Tapani Lipsanen, Savonlinnan Seudun Kolomonen ry puheenjohtaja

Sirpa Kolistaja, Savonlinnan Seudun Kolomonen ry toiminnanjohtaja

esittelijänä Sari Nyrhinen, Välistä Väylälle hankkeen projektipäällikkö