VV kohderyhmät

Välistä väylälle hankkeen varsinaiset yksilölliset kohderyhmät ovat koronapoikeusolosuhteiden vuoksi:
- rajoitustoimien (esimerkiksiharrastusrajoitukset,etäkoulu/opiskelu, perheen karanteeni) kohteeksi joutuneiden perheiden työikäiset henkilöt
- peruskoulun jälkeen jatkokoulutuspaikkaa ja työtä vaille jääneet, toisen asteen pudokkaat tai putoamisuhassa olevat sekä toisen asteen koulutuksen jälkeen työllistymättömät työikäiset henkilöt ja heidän perheensä
- palvelu- ja tukiverkkojen rajoitusten vuoksi erityiseen syrjäytymisuhkaan joutuneet työikäiset henkilöt ja heidän perheensä
- lomautetuksi, työttömäksi tai epätyypilliseen työsuhteeseen joutuneet työikäiset henkilöt ja heidän perheensä
- muuten sosiaalis-taloudellisesti tai osallisuudeltaan erityisen haavoittuvaan joutuneet työikäiset henkilöt ja heidän perheensä

Välistä väylälle hankkeen varsinaiset yhteisölliset kohderyhmät ovat koronapoikeusolosuhteiden vuoksi:
- mielekästä toimintaa sekä uusia toimijoita etsivät yhdistykset, järjestöt ja muut yhteisöt
- heikkoon toimintakuntoon ajautuneet yhdistykset, järjestöt ja muut yhteisöt
- hankkeeseen määriteltyjä kohderyhmiä tavoittelevat, heille palveluja tarjoavat ja kohderyhmien osallisuutta,
sosiaalista, terveydellistä ja taloudellista hyvinvointia tukevat yhteiskunnan toimijat.

Välistä väylälle -hankkeen välillistä kohderyhmää ovat hankkeen varsinaisiin kohderyhmiin kuuluvien kansalaisten
lähipiiri sekä näiden ihmisten auttamiseen jo keskittyneet kolmannen sektorin ja yhteiskunnan toimijat ja
palvelutuottajat.