Välistä väylälle hankeaika oli 1.6.21-31.12.22 jonka lisäksi saimme jatkoaikaa

30.6.23 asti kolmannen sektorin toimijoiden ja oppilaitosyhteistyön vahvistamiseen ja kehittämiseen.

 

Hankkeen tuloksia

Hankkeen kohderyhmänä oli koronapandemian vuoksi syrjäytymisuhkaan joutuneita työikäisiä sekä etäopiskelun vuoksi haastavaan tilanteeseen ajautuneita jatko-opiskelijoita.

Hankeaikana Välistä väylälle-hankkeen toiminnoissa mukana pitkäkestoisesti oli 271 hlöä. Hankkeen 18 pienryhmille mahdollistettiin yksilöllisesti, monipuolisesti ja asiakaslähtöisesti osallisuutta, yhteisöllisyyttä sekä työ- ja toimintakykyä tukevia toiminnallisia vapaa-ajan-, liikunnan ja harrastustoiminnan aktiviteetteja.

Alueellisia tapahtumia Savonlinnassa, Kerimäellä, Punkaharjulla, Savonrannalla ja Rantasalmella toteutettiin yhteensä 43 hankeyhteistyönä laajan, moniammatillisen yhteistyöverkoston, 25 yhdistyksen sekä 27 pienen yrityksen kanssa. Hanke toteutettiin lähialuehankkeena, joten hankkeen kilpailutukset ostopalveluista toteutettiin alueellisesti yhdistystoimijoiden ja pienten yritysten kesken.

Hankeyhteistyössä aktiviteettien ja tapahtumien toteuttamisessa mukana oli myös ESLin Tanssin taikaa ja tasapainoa2-hanke, Sillat-hanke, Vihreä telakka- hanke sekä Kylien varautuminen häiriötilanteisiin-hanke.

Hanketyön punaisena lankana oli hankkeen asiakkaiden elämänhallinnan tukeminen toiminnallisten aktiviteettien ja tapahtumien lisäksi. Elämänhallinnan tueksi hankealueella toteutettiin 10 hävikkiruokatapahtumaa, alkusammutus- ja perusensiaputaitojen harjoittelemista mahdollistettiin 11 kertaa ja Varautuminen 72 tuntia- koulutuksia järjestettiin 7.

Kokosimme Hyvinvoinnin ja elämänhallinnan tueksi-kirjasen hankkeen asiakkaille sekä ajankohtaisen, Hävikistä hyödyksi- materiaalin sähköiseen, tulostettavaan muotoon.

Molemmat kirjaset ovat saatavilla alla olevista linkeistä!

Yhdistystoimijoiden osaamisen vahvistamiseksi toteutimme hankealueella koulutuskokonaisuuden, jotka tarjosivat tässä poikkeustilanteessa yhdistystoimijoille konkreettisesti tietoa ja valmiuksia kohdata ukrainalaisia pakolaisia hankealueella.

Savonlinnan kansanopiston toteuttamiin 1. koulutusiltoihin (5) osallistui 35 hlöä 18 eri yhdistyksestä. Itä-Karjalan kansanopiston toteuttamiin 2. koulutusiltoihin (5) osallistui 29 hlöä 22 eri yhdistyksestä.

 

Kevään -23 aikana, hankkeen jatkoaikasuunnitelman mukaisesti edistimme kolmannen sektorin toimijoiden ja oppilaitosten ammattikorkeakoulu Xamk, ammattiopisto Samiedu ja ammattiopisto Spesian yhteistyötä.

  • Oppilaitosyhteistyön vahvistamiseen ja kehittämiseen sitoutuneita aktiivisia yhdistystoimijoita saimme mukaan hankealueelta 12. Yhdistystoimijat osallistuivat myös esittelyvideon, Webinaari-tallenteen toteuttamiseen Xamkin opiskelijoille ja henkilöstölle.
  • Xamkin ja kolmannen sektorin toimijoiden välille syntyi paljon uusia kontakteja ja yhteistyömahdollisuuksia: harjoittelupaikkoja, ryhmänohjausmahdollisuuksia, yhteisiä teemapäiviä ja tapahtumia sekä kehittämistehtäviä ja opinnäytetyön aiheita.
  • Samiedun opiskelijoille tarjoutui useita työelämälähtöisiä kehittämistehtäviä yhdistystoimijoiden tarpeiden pohjalta ja uudet yhteistyömahdollisuudet tarjoavat matalan kynnyksen työssäoppimisen paikkoja jatkossakin opiskelijoille julkisen sektorin ja yritysyhteistyön lisäksi.
  • Samiedun -tutkintoon valmentava ryhmä osallistui aktiivisesti OLKA-toiminnan koordinoimana tapahtumien toteuttamiseen Kansalaistorilla ja tutustuivat yhdistystoimintaan ja vapaaehtoistyöhön. Yhteistyö jatkuu edelleen tukien nuorten opetussuunnitelmaa
  • Spesian opetushenkilöstö loi aktiivisesti uusia verkostokontakteja yhdistystoimijoiden ja muiden yhteisöjen kanssa, jotka mahdollistavat yhteistyön jatkuvan tulevaisuudessakin
  • Kolmannen sektorin ja oppilaitosyhteistyön vahvistaminen ja kehittäminen jatkuu sovitusti Savonlinnan seudun Kolomonen ry:n koordinoimana hyödyntäen hankkeen testaamaa yhteistyömallia ja yhteistyöverkostoa.