Välistä väylälle -hankkeella haetaan kolmannen sektorin toiminnalla sekä yhteiskunnan ja kolmannen sektorin toimijoiden verkostoyhteistyötä kehittämällä apua erityisesti koronaepidemian aiheuttamien syrjäytymisriskien minimointiin.

Hankeaika on 1.6.2021-31.12.2022. Hanketta toteteutetaan Savonlinnan kaupungin sekä Rantasalmen kunnan alueilla.

Hankkeen varsinainen kohderyhmä ovat yksilötasolla pandemian vuoksi etäopiskelujaksoista kärsineisiin opiskelijoihin, poikkeuksellisiin työsuhdetilanteisiin sekä palvelu- ja tukiverkkojenheikennysten vuoksi erityiseen syrjäytymisuhkaan joutuneisiin henkilöihin ja heidän perheidensä tarvitsemiin tukitoimiin. Yhteisötasolla hankkeen varsinaista kohderyhmää ovat myös sellaiset kolmannen sektorin toimijat, jotka jo perinteisesti toimivat hankkeen kohderyhmän parissa tai jotka ovat uusina toimijoina aktivoitavissa hankkeen kohdehenkilöjen auttamiseen ja tukemiseen.

Hankkeen keskeinen toimintamalli on tarjota kohderyhmille turvallinen matalan kynnyksen aikuis- ja vertaistukikontakti, joka tukee heitä ja kulkee heidän rinnallaan arkipäivän tilanteissa ja auttaa heitä löytämään opiskelujen jatkamiseen, työllistymiseen ja sosiaalis-taloudellisesti turvatumpaan tilanteeseen johtavan väylän alkupään tai auttaa kohdehenkilöitä palaamaan koronan vuoksi "kadonneelle väylälle".

Toimintamalli toteutetaan aktivoimalla ja valmentamalla kolmannen sektorin toimijoista ”toimintaluotsien”, vapaaehtoistyöntekijöiden joukko, jotka ottavat ohjattavakseen hankkeen varsinaiseen kohderyhmään kuuluvia  henkilöä, innostavat heitä kohdehenkilöjen "luontaisen kiinnostuksen" pohjalta vastaavanlaista/läheistä toimintaa järjestävien kolmannen sektorin toimintojen piiriin ja tarjoavat tätä kautta kohdehenkilölle yhteisöllisyyden ja  onnistumisen kokemuksia.Tässä toiminnassa vahvistetaan kohdehenkilöjen omaa osaamista sekä mahdollistetaan kehittyminen ja uudet onnistumiset etsien yhdessä kohdehenkilön kanssa olevasta palvelutuotannosta kohdehenkilölle tähän vahvuusalueeseen ja onnistumisen kokemuksiin liittyviä opiskelun, työskentelyn, elämänhallintaan ja sosiaalis-taloudellisen tilanteen myönteistä kehittymistä antavia palveluja. Yhdistyksistä valmennetut toimintaluotsit kulkevat tässä vaiheessa kohdehenkilön tukena näiden palvelujen hyödyntämisessä.

Hankkeen uutuusarvo on kolmannen sektorin toimijoiden rekrytoiminen ja valmentaminen toimijoiksi, jossa niiden
toimintaan pystytään integroimaan syrjäytymisuhan alla olevia henkilöitä, tarjoamaan heille yhteisöllisiä onnistumisen kokemuksia, sekä ohjaamaan heitä vierellä kulkien toiminta-, opiskelu- ja työkykyä vahvistavalle jatkoreitille kevyestä harrastustoiminnasta vahvemman sitoutumisen ja itsensä kehittämisen poluille.