Parasta Etelä-Savoon -hanke

 

 

Parasta Etelä-Savoon -hanke soveltuu loistavasti toteutettavaksi Savonlinnan seudulla, jossa taide, kulttuuri ja luonto tarjoavat jo nykyisellään valtavasti mahdollisuuksia hyvinvoinnin kehittämiseen.

Näiden jo olevien vahvuuksien hyödyntämistä voidaan tehostaa entisestään lisäämällä tietoisuutta ja osaamista niiden soveltuvuudesta ja käytöstä erilaisten asiakkaiden kanssa. Siksi hankkeen tarkoituksena on kehittää erityisesti sote-, koulutus- ja nuorisoalojen ammattilaisten taide-, kulttuuri- ja luontolähtöisten menetelmien käytön osaamista omassa työssään.

Tavoitteena on, että hyvinvointia edistävien taide-, kulttuuri- ja luontolähtöisten menetelmien käyttäminen lisääntyy sosiaali- ja terveyspalveluissa kuin myös kasvatus- nuoriso- ja työllisyyspalveluissa.  Hankkeessa lisätään ammattilaisten osaamista palvelumuotoilulla toteutettavissa taide-, kulttuuri- ja luontolähtöisten menetelmien käyttöönottoon tähtäävissä laajoissa valmennuspaketeissa. Nämä valmennuspaketit sisältävät esimerkiksi yhteiskehittämispajoja, pienryhmätyöskentelyä, verkkotyöskentelyä ja mentorointia.

Savonlinnan alueen Parasta Etelä-Savoon – hankeosion kohderyhmiä ovat erityisesti kasvatus, sosiaali- ja terveysalojen ammattilaiset, kaupungin nuorisotyön, erityisnuorisotyön ja Ohjaamo-toiminnan ammattilaiset, Savonlinnan alueen työllistämispalvelujen ja työllistävien yhdistysten ammattilaiset, yksityisen sektorin (yritys- ja yhdistyspohjaiset) lastensuojelun, päihdepalvelujen, mielenterveyspalvelujen, työterveyspalvelujen yms. alojen toimijat sekä taide- kulttuuri- ja luontotoimijat, jotka hankkeen myötä pääsevät vahvistamaan osaamistaan sekä tarjoamaan toimintojaan ja palveluitaan osaksi yhteiskunnan järjestämää toimintaa.

Lisätietoja:

Savonlinnan Seudun Kolomonen ry

Parasta Etelä-Savoon -hanke Hankekoordinaattori Asta Vaittinen

Puhelin: 044 571 5903 (ma-to klo 8.00-15.00)

Sähköposti: asta.vaittinen@kolomonen.fi