Lähellä on enemmän!

KultRinki-luotsitoiminta edesauttaa yhteisöllisyyttä ja osallistumismahdollisuuksia, esteettömyyttä, asukkaiden tietoisuutta seudun palveluista ja kannustaa aktiivisuuteen. Kulttuuriperinnön ja kulttuurisesti kestävän kehityksen näkökulmasta hankkeessa huomioidaan myös kulttuuriperinnön vaaliminen ja eteenpäin välittäminen sekä luovuuden ja monimuotoisuuden vahvistaminen. Luotsitoiminnassa on oleellista tuoda paikalliset vahvuudet ja palvelut asukkaiden tietoisuuteen ”lähellä on enemmän” -periaatteella. KultRinki -hankkeen kautta paikallista elinvoimaa voidaan vahvistaa ruohonjuuritasolta aktiivisten kuntalaisten ja seudun toimijoiden avulla.

Oleellista KultRinki -luotsitoiminnan toteutuksessa on jalkautuminen ihmisten arkielämään ja sitä kautta löytää hankkeen vaikutusalueelle sopivat käytänteet. Päätehtävänä vapaaehtoisilla KultRinki -luotseilla on tutustuttaa luotsattavia kulttuuri- ja liikuntakohteisiin, tapahtumiin ja tilaisuuksiin sekä madaltaa kynnystä lähteä kokeilemaan alueen monipuolista näiden alojen tarjontaa. Luotsi voi toimia vertaisena tai opastavana kanssakulkijana esimerkiksi museossa, konsertissa, näyttelyssä, teatterissa, elokuvissa, uimahallissa, kuntosalilla tai lenkkipolulla. Toiminnassa voi myös hyödyntää seudun rikasta luontoympäristöä esimerkiksi marjastus-, sienestys- ja kalastusretkillä. KultRinki -hankkeen vaikutusalueen lisäksi voidaan hyödyntää koko Savonlinnan seudun palveluja mm. järjestämällä yhteiskyydityksiä erilaisiin tapahtumiin.

KultRinki -luotsitoiminta on aatteellisesti sitoutumatonta ja tarjoaa kanavan hyvin monenlaiseen aktiviteettiin. Toimintaan osallistumisen tapa määräytyy yksilön oman toimintakyvyn ja tarpeen mukaan.

Luotsimainos (jpg)

Leader_logo_rgb_yksi_rajupusu
Leader_logo_rgb_piallysmies
Leader_logo_rgb_EU_PIENI[1]
Lippu_ja_lause_pieni