Oppi ei ojaan kaada

Verkkosivut_Tapahtumien-kuvat_tutkimukset-1200x630

Hämeenlinnan valikkoryhmä kutsuu meidät 13.10.2021 klo 10-14 webinaariin teemalla Verkostoituminen ja sen hyödyntäminen vapaaehtoistoiminnassa. Webinaarin ohjelmassa on mm. seuraavia aiheita:

Miksi kannattaa verkostoitua? – 10 vinkkiä verkostoistumiseen kansalaisyhteiskunnassa. Leo Stranius, toimitusjohtaja, Third Rock Finland Oy
Kansalaisyhteiskunnan vaikuttavuus perustuu yhä enemmän yhteistyöhön, yhdessä tekemiseen sekä paikoin yllättäviin ja epämuodollisiin verkostoihin. Puheenvuorossa Leo Stranius kertoo, miksi verkostoituminen kannattaa ja antaa 10 vinkkiä kansalaisyhteiskunnan superverkostoitujille.

Yhdessä kehittäen – Mallina kumppanuusillat. Saana Sandholm, toiminnanjohtaja, Keski-Uudenmaan Yhdistysverkosto ry.
Puheenvuorossaan Saana Sandholm esittelee Kumppanuusilta-mallin sekä kertoo ajatuksiaan ja kokemuksiaan tästä yhdessä kehittämisen mallista. Tarjotaan myös mahdollisuus palata aiheeseen erillisenä ajankohtana Valikko-webinaarin jälkeen.

Sosiaalipalvelujen kehittämisen haaste kansalaisyhteiskunnan ehdoilla ja edellytyksillä nykyisessä hyvinvointivaltiossa, Jari Kainulainen
Kansalaislähtöisten sosiaalipalvelujen kehittäminen: Esimerkkinä Kainuun maakunnan sote. Kainuussa mm. palvelujen digitalisaatio viety pitkälle, mutta miten osallisuuden idea toimii palvelujen järjestämisen kattavana, ideologisena periaatteena? Yksityisten sosiaalipalvelujen puute ilmentää Kainuuta, mutta yhdistystoiminta kylätoimintana on vahvaa.Kansalaisosallisuuden haasteet muuttuvassa hyvinvointivaltiossa. Tukeeko vai haittaako hyvinvointivaltio hyvinvointipalveluja tarvitsevia kansalaisiaan kansalaisyhteiskunnan idean edistämisessä ja toteutuksessa? Miten järjestelmäkeskeisestä sosiaalipolitiikasta siirtyminen palvelujen toteuttamiseen kansalaisyhteiskunnan ehdoilla voi onnistua?

Ilmoittautuminen Hämeenlinnan valikkoverkoston webinaariin tämän linkin kautta.