Syyskokouksen 21.11.2018 materiaali

Aika:
21.11.2018 klo 18.00

Paikka:
JÄRJESTÖTALO KOLOMONEN, Pappilankatu 3, Savonlinna

ASIALISTA
1. KOKOUKSEN AVAUS
2. VALITAAN KOKOUKSEN PUHEENJOHTAJA, SIHTEERI, KAKSI PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJAA JA TARVITTAESSA KAKSI ÄÄNTENLASKIJAA
3. TODETAAN KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS
4. HYVÄKSYTÄÄN KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYS
5. VAHVISTETAAN TOIMINTASUUNNITELMA, TULO- JA MENOARVIO SEKÄ LIITTYMIS- JA JÄSENMAKSUJEN SUURUUDET
6. PÄÄTETÄÄN HALLITUKSEN JÄSENTEN JA TILINTARKASTAJIEN PALKKIOISTA
7. VALITAAN HALLITUKSEN PUHEENJOHTAJA
8. VALITAAN HALLITUKSEN VARSINAISET JÄSENET (3) EROVUOROISTEN TILALLE SEKÄ HEILLE HENKILÖKOHTAISET VARAJÄSENET.
Mikko Karinen (Ossi Blomerus)
Jari Markkanen (Carita Röpelinen-Pitkänen) Rikhard Blomerus (Matti Nousiainen)
9. VALITAAN TILINTARKASTAJA JA HÄNEILLE HENKILÖKOHTAINEN VARAMIES TAI VAIHTOEHTOISESTI TILINTARKASTUSYHTEISÖ
10. KÄSITELLÄÄN MUUT KOKOUSKUTSUSSA MAINITUT ASIAT
11. KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Tervetuloa!
Hallitus

Kokouskutsu/kokouksen asialistan voit ladata/tulostaa oheisesta linkistä

Syyskokouskutsu 2018

Valtakirjan syyskokoukseen voit ladata/tulostaa oheisesta linkistä

Valtakirja syyskokous 2018

Toimintasuunnitelman vuodelle 2019 voit ladata/tulostaa oheisesta linkistä

Kolomosen toimintasuunnitelma 2019 – 31.10.2018 hallitus