Vuoden 2024 jatkoavustusten hakuilmoitus

Linkki hakusivulle: Vuoden 2024 jatkoavustusten hakuilmoitus – STEA

Jatkoavustusta voi hakea avustuskohteelle, jolle STEA toimittaa esitäytetyn jatkoavustushakemuksen verkkoasiointiin Avustuksen haku – osioon hakuajan alkaessa (kohteet, joille on myönnetty STEA-​​avustus vuodelle 2023 tai 2022).

Jatkoavustusta ei tarvitse hakea niille hankeavustuksille tai investointiavustuksille, jotka ovat saaneet avustuspäätöksen koko toimintakaudelle (vuonna 2022 tai 2023 myönnetyt uudet hanke-​​ ja investointiavustukset).

Avustuksen hakijat voivat hakea avustuskohteiden avustustasoon yleisen kustannustason nousuun perustuvaa korotusta. Korotustarve on perusteltava hakemuksessa. Myös mahdolliset avustetun toiminnan sisällön muutostarpeet ja muut kuin kustannustasoon perustuvat talousarvioon vaikuttavat muutokset tulee kuvata ja perustella jatkohakemuksessa selkeästi.

Vuodelta 2023 säästyvän avustuksen määrä on arvioitava mahdollisimman huolellisesti jatkohakemuksen talousarvioon.

Jatkohakemuksessa tulee huomioida mahdollinen STEAn antama palaute vuosiselvityksistä, tuloksellisuusraporteista ja/tai toiminnan tarkastuksista ja selvityskäynneistä.

STEA-​​avustusten myöntäminen on harkinnanvaraista. Avustuksia myönnetään hakemusten perusteella.

Avustuksia myönnetään valtion talousarvion momentilta 33.90.50. Määrärahaa saa käyttää arpajaislain (1047/2001) 17 b §:n 1 momentissa mainittuihin tarkoituksiin.

Avustuksia voidaan myöntää oikeuskelpoisille rekisteröidyille yleishyödyllisille yhteisöille ja säätiöille terveyden ja sosiaalisen hyvinvoinnin edistämiseen. Avustuksia ei voida myöntää yksityishenkilöille.

Avustuskelpoisia ovat esimerkiksi yhdistysrekisteriin rekisteröidyt yleishyödylliset yhdistykset ja säätiörekisteriin rekisteröidyt säätiöt, joiden tarkoituksena on terveyden ja sosiaalisen hyvinvoinnin edistäminen Suomessa. Avustuksen hakijan tulee olla rekisteröitynyt ennen hakuajan päättymistä.

Hakuaika

Avustusten haku alkaa STEAn verkkoasioinnissa 21.8.2023 ja päättyy 2.10.2023 klo 16.15.