Vapaaehtoiseksi pop up -hengessä

Onko yhdistyksenne/yhteisönne vapaaehtoistyötä Sosterin ja Savonlinnan Seudun Kolomonen ry:n alueella organisoiva yhdistys/yhteisö? Tai voisiko yhdistyksenne/yhteisönne toimihenkilöt, aktiivit ja ”rivijäsenet” näissä poikkeusoloissa osallistua pop up -tyyppisesti vapaaehtoistyöhön, johon nyt tarvitaan lisää voimaa?

Etsinnässä on nyt yhteistyössä Sosterin ja alueen kuntien kanssa mahdollisimman suuri joukko vapaaehtoisia, jotka voisivat auttaa esimerkiksi ikäihmisiä, riskiryhmiä tai lapsiperheitä selviämään mahdollisimman hyvin tästä poikkeustilanteesta.

Mikäli yhdistyksestänne/yhteisöstänne löytyy henkilöitä tähän toimintaan, on aika lisätä tämä toimintaluokka YSSI.FI -palvelualustan yhdistyshakemistoon yhdistyksenne/yhteisönne kohdalle tai rekisteröityä (YSSI.FI -palvelualustalla vielä olemattomat yhdistykset/yhteisöt) yhdistyshakemistoon.

Tässä poikkeuksellisessa tilanteessa tarvitaan (ja pandemiatilanteen mahdollisesti pahentuessa tullaan tarvitsemaan entistä enemmän) terveitä ja riskiryhmiin kuulumattomia vapaaehtoistyöntekijöitä tukemaan ja toteuttamaan yhteiskunnan (mm. Sosterin, Savonlinnan kaupungin sekä Enonkosken, Rantasalmen ja Sulkavan kuntien), yhdistysten, yritysten ja muiden yhteisöjen ihmisille suunnattuja palveluja.

Esimerkkejä yhdistysten/yhteisöjen tarjoamista vapaaehtoistyön palveluista voivat olla:
- asiointi- ja ”kauppakassipalvelut”, apteekkikäynnit yms. palvelut
- puhelukierrokset esimerkiksi yksin asuville vanhemmille, tyyliin ”Mitä kuuluu, onhan kaikki hyvin, älä huolehdi, pidämme sinusta huolta
- palvelutarpeen mahdollisesti kasvaessa myös vapaaehtoisten tuki esimerkiksi Sosterin kotipalvelun avuksi (harkinnassa, otetaan tarvittaessa käyttöön, kun nähdään, miten tilanne kehittyy)
- lyhyet lastenhoitopalvelut esimerkiksi tilanteessa, jossa kotiopetukseen siirtyneen lapsiperheen vanhempi haluaa käydä töissä, tehdä muutaman tunnin etätyötään kotona rauhassa tai käydä ilman lapsilaumaa ostoksilla kaupassa
- lasten koulunkäynnin tuki vaikkapa ”skypeneuvontatunnin” välityksellä

Edellä olevat ovat vain kalpea esimerkkilista siitä, mitä nohevat ihmiset voivat keksiä vapaaehtoistyön roolista tällaisessa poikkeustilanteessa.

YSSI.FI -palvelualustan vapaaehtoistyön koordinointi
Savonlinnan Seudun Kolomonen ry on nyt avannut YSSI.FI -palvelualustalla erillisen ”toimintalinjan” vapaaehtoistyön palvelujen organisoimiseksi. Tämä linja on tarkoitettu
- vapaaehtoistyön organisoijatahoille toiminnan markkinoimiseksi ja uusien vapaaehtoisten rekrytoimiseksi
- yhteiskunnan ja yritysmaailman palvelutuottajille vapaaehtoistyön työpanoksen hyödyntämiseksi
- alueen asukkaille vapaaehtoistyön palvelujen etsimiseksi sekä vapaaehtoistyöhön ilmoittautumiseksi.

Jo YSSI.FI -palvelualustan yhdistysluettelossa oleville yhdistyksille/yhteisöille tähän palveluun ilmoittautuminen edellyttää yhden ruksin lisäämistä oman yhdistyksen toimialaluokitteluun.

Toimenpide on yksinkertainen, yhdistyksenne YSSI.FI -sivua hallinnoiva henkilö kirjautuu yhdistyksenne/yhteisönne sivulle ja lisää kohdassa TOIMINTALUOKAT rastin kohtaan VAPAAHTOISTYÖN ORGANISOINTI (tässä vielä linkki miten toimenpide tapahtuu) ja tallentaa muutoksen.

Mikäli yhdistyksenne/yhteisönne ei vielä ole esittelemässä toimintaansa YSSI.FI -palvelualustalla, niin nyt on hyvä hetki tulla mukaan noin 300 toimintaansa esittelevän yhdistyksen/yhteisön joukkoon. Yhdistyksen/yhteisön tietojen ilmoittaminen käynnistyy tämän linkin kautta.

Viikon 14 alkupuolelta lähtien tulemme toimittamaan kaikille vapaaehtoistyötä organisoivien yhdistysten/yhteisöjen ja VALIKKO-verkoston vastuuhenkilöille yhdessä Sosterin ja Savonlinnan kaupungin sekä Enonkosken, Rantasalmen ja Sulkavan kuntien kanssa viikoittain ajankohtaista tietoa vapaaehtoistyön toteutukseen ja organisointiin liittyvistä kysymyksistä. Näissä sähköposteissa tulette myös saamaan ajankohtaista Sosterin kanssa yhteistyössä laadittua tietoa mm. vapaaehtoisten suojautumisesta koronavirusta vastaan sekä vapaaehtoistyössä noudatettavista hygieniaohjeista.

Vapaaehtoistyössä on nyt myös muistettava, että tehtäviin ei tule ”päästää” yhdistyksen/yhteisön niitä vapaaehtoisia, jotka kuuluvat itse riskiryhmiin, ovat yli 70-vuotiaita tai joilla on minkäänlaisia flunssan oireita. Painottakaa tämän lisäksi omille vapaaehtoisillenne, että mikäli heillä on yksikin kontakti ihmiseen, joka on ollut tekemisissä mahdollisesti koronaviruksen saaneen henkilön kanssa, tulee hänen pidättäytyä kanssakäymisestä muiden ihmisten kanssa.

Lisätietoja:
Lisätietoja asiasta antavat Savonlinnan Seudun Kolomonen ry:n toiminnanjohtaja Sirpa Kolistaja, puhelin 0500 691 574 tai yhdistyskoordinaattori Kimmo Käärmelahti, puhelin 044 741 9820.