Poikkeusoloihin poikkeuksellista hankerahaa

ESR-hakukuva

ESR-rahoituksessa avautui 27. 3. 2020 ylimääräinen kahden viikon haku, jossa etsitään hyviä toimintoja korona -kriisitilanteen kielteisten vaikutusten minimointiin niin yksittäisten kansalaisten kuin eri yhteisöjen ja yritystenkin näkökulmasta.

Pikaisessa selvittelytyössä kansalaistoiminnan roolista tämän rahoituksen tehokkaassa hyödyntämisessä Savonlinnan Seudun Kolomonen ry:n toiminta-alueella on mm. Savonlinnan kaupungin ja Sosterin kanssa käytyjen keskustelujen perusteella päädytty siihen, että otamme vahvan koontivastuun koko toimialuettamme koskevan hankkeen valmistelusta.

Kyse olisi eräänlaisesta ”sateenvarjohankkeesta”, jonka puitteissa organisoitaisiin keskitetysti kaikkien tähän poikkeustilanteeseen toimintaa ja palveluja tuottavien yhdistysten ja yhteisöjen, sekä osin myös yritysten, toimintaa niin, että toiminnot, palvelut ja niiden tarvitsijat mahdollisimman hyvin kohtaavat. Lisäksi hankkeessa aktivoidaan uusia yhdistys- yritys- ja yhteisötoimijoita mukaan poikkeusolojen aiheuttamien ongelmien minimointiin sekä mahdollistetaan auttamistyöhön haluavien kansalaisten toiminta-aktiivisuuden kohdentaminen sinne, missä avun tarve on suurin.

Hankehaku ei mahdollista tuensiirtohankkeita, mutta sen sijaan kokonaishankkeen puitteissa on mahdollista toteuttaa ostopalveluita, joilla esimerkiksi yhdistyksiltä, yhteisöiltä tai yrityksiltä voidaan ostaa toimintoja ja palveluja, jotka toteuttavat hankkeen tavoitteita. Suunnitellun hankkeen painopiste tuleekin olemaan toisaalta vapaaehtoispanoksen lisäämisessä ja koordinoinnissa sekä tilannetta helpottavien ostopalvelujen toteutuksessa.

Hankkeen valmistelu etenee erittäin ripeällä vauhdilla. Hankehakemusta valmistellaan sähköisesti Hankepoolin kautta ja Savonlinnan Seudun Kolomonen ry kutsuukin nyt tähän työhön mukaan kaikki ne Savonlinnan seutukunnan (Enonkoksi, Rantasalmi, Savonlinna ja Sulkava) toimijat, jotka kokevat tällaisen toiminnan omakseen, haluavat olla auttamassa paikallisia asukkaita sekä myös yhdistyksiä ja yrityksiä yli näiden poikkeusolojen.

Kaikki mukaan haluavat tahot pääsevät tämän hankkeen valmisteluun liittymällä Hankepoolin yhteiseen suunnittelupöytään. Tuo liittyminen tapahtuu täyttämällä tässä linkissä sijaitseva perusilmoittautuminen.

Tämä keskitetty hankevalmistelu ei luonnollisestikaan tarkoita sitä, etteivätkö yksittäiset toimijat voisi hakea omille hankkeilleen rahoitusta nyt avautuneessa hankehaussa tämän linkin hakuilmoituksen antamien ohjeiden mukaisesti. Mikäli tarvitsette tässä hankehaussa apuamme, ottakaa pikaisesti yhteyttä alla oleviin Savonlinnan Seudun Kolomonen ry:n työntekijöihin.

Lisätietoja:
Savonlinnan Seudun Kolomonen ry:n toiminnanjohtaja Sirpa Kolistaja, puhelin 0500 691 574
tai yhdistyskoordinaattori Kimmo Käärmelahti, puhelin 044 741 9820.