Ottaako osallisuus paikkansa Savonlinnan uudessa kaupunkistrategiassa?

Osallisuusstrategia

Tulevat kuukaudet osoittavat, tuleeko Savonlinnan uudesta kaupunkistrategiasta osallisuuden ja yhteisöllisyyden osalta aidosti näitä asioita edistävä strategia vai tragedia.

Päättyneen valtuustokauden kaupunginhallitus painotti uudessa kaupungin strategian laatimisen käynnistyspäätöksessään kaupunkilaisten osallisuuden ja yhteisöllisyyden vahvistamista myös kaupungin strategisten linjausten kautta. Kaupunginhallitus lisäsi valmistelutyöryhmien kirjoon osallisuuden ja yhteisöllisyyden vahvistamista suunnittelevan työryhmän ja vastuutti tämän työskentelyn Savonlinnan Seudun Kolomonen ry:lle.

Kolomonen kokosi valmistelutyöhön ryhmän, joka kevään 2021 aikana työsti ehdotuksen osallisuuden ja yhteisöllisyyden edistämisen tärkeimmistä painopisteistä tulevaan kaupunkistrategiian. Valmistelutyöryhmässä oli laaja edustus alueen yhdistyksistä ja eri yhteisöistä. Kokonaisuudessaan nimetyn työryhmän kokoonpano oli seuraava: valmisteluryhmän puheenjohtaja toimi Sirpa Kolistaja Savonlinnan Seudun Kolomonen ry:stä ja jäseninä Ossi Blomerus Savonlinnan Seudun Romaniyhdistys ry, Mikko Hietalahti Savonlinnan liikkuu hanketyöntekijä/Savonlinnan Seudun Liikunta ry, Kalle Husso Kylät liikkeelle hanketyöntekijä/Etelä Savon Liikunta ry, Esa Hyvärinen Savonlinnan vapaa ajan asukkaiden edustaja, Heikki Härkönen toiminnanjohtaja, SLL:n Etelä Savon piiri ry, Sanna Kauppinen kaupunkiaktiivi, Meeri Larinen Lähde vaikuttaa hanketyöntekijä/Savonlinnan kylät ry, Virpi Leskinen projektipäällikkö/Asukasloikka Savonlinna hanke, Panu Litmanen Panu Laiturilla hanketyöntekijä/Savonlinnan Hankekehitys Oy, Toivo Loikkanen aluekappalainen/Savonlinnan seurakunta Anna-Kaisa Mannonen Savonlinnan seurakunnan tiedottaja, Inka Mustasilta Savonlinnan kaupungin nuoriso-ohjaaja, Niko Taskinen kulttuuritoiminnan monitoimija/Savonlinnan kaupunki /kirjasto, Mirja Turkka Hattunarikka hanketyöntekijä/Savonlinnan HaTTu ry, MaijaTuunanen toiminnanjohtaja/Savonlinnan 4H Yhdistys ry sekä sihteerinä Kimmo Käärmelahti Savonlinnan Seudun Kolomonen ry.

Työryhmän keskeisimpiä ehdotuksia uuteen Savonlinnan kaupunkistrategiaan vuosille 2022-25 olivat mm. seuraavat asiat:

  • Kansalaisvaikuttamisen vahvistaminen
  • Lähidemokratia toiminnan kehittäminen, lähidemokratiaan on voitava osallistua ja vaikuttaa myös anonyymisti
  • Yhdistysfoorumin perustaminen sekä vapaaehtoistyön vahvistaminen
  • Osallisuusohjelman rakentaminen osaksi kaupunkistrategiaa ja hyvinvointisuunnitelmaa sekä osallisuustoiminnan, vapaaehtoistyön ja muun kansalaistoiminnan resursointi
  • Osallisuus / hyvinvointi / yhdistyskoordinaattorin nimeäminen ja toiminnan resursointi sekä osallisuusluotsitoiminnan aloittaminen
  • Asukkaille kohdistettuja tapahtumia ja yhteisöllisiä tiloja sekä asuinalueiden viihtyisyys ja kaupunginosaan kuulumisen tunne
  • Päätöksenteon läpinäkyvyys ja avoimuus
  • Huomioidaan kaikessa suunnittelussa, päätöksenteossa, toteutuksessa ja viestinnässä myös heikommassa osallisuusasemassa olevat.

Savonlinnan kaupunkistrategian 2022-25 osallisuus ja yhteisöllisyysosion valmistelutyöryhmän työn tulosten etenemistä seurataan syksyn myötä aktiivisesti Savonlinnan Seudun Kolomonen ry:n kotisivuilla ja seuraavassa Kuukausi@postissa.