Kota-hanke aloittaa Savonlinnassa

KOTA-toiminta on liikkuvaa, kotona ja asiakkaan arjen toimintaympäristöissä tapahtuvaa tukea ja ohjausta 18–65-vuotiaille Savonlinnalaisille. Toiminnan tavoitteena on tukea asiakkaan arjen- ja oman elämän hallinnan vahvistumista.
Tuki voi olla esimerkiksi ohjausta ja tukemista sairauden kanssa elämisessä, oireiden tunnistamisessa ja hallintakeinojen harjoittelussa, kodinhoidollisissa asioissa, virastoasioinnissa ja tukien hakemisessa, työ- ja opiskelupolun löytymisessä sekä liikuntaan- ja harrastustoimintaan motivoinnissa.
Autamme palveluiden tarpeiden tunnistamisessa ja tarvittaessa kuljemme asiakkaan mukana palveluissa, millä vahvistetaan oikea-aikaisen avun saantia ja palveluihin sitoutumista.
Asiakkaiden kanssa laaditaan yhdessä tukisuunnitelma, jossa määritellään ohjauksen tarve ja tavoitteet. Palvelu on asiakkaalle maksutonta. KOTA järjestää myös vertaistuellista ryhmätoimintaa.

KOTA toimii yhteistyössä mm. Pirtti-toiminnan, Päihdepäiväkeskus Muikun, Eloisan mielenterveyden- ja riippuvuuksien-, sekä sosiaalipalveluiden, järjestöjen työpajatoiminnan, seurakuntien ja muiden kolmannen sektorin toimijoiden kanssa.
Kota-hankkeen aikana luodaan Kota-toimintamalli, jonka tavoitteena on jäädä vakiintuneeksi toiminnaksi Savonlinnan alueelle. Kaikilla työntekijöillämme on sosiaali- tai terveysalan koulutus.

toimari

Kirkkokatu 15, 57200 Savonlinna

044 7272773/ Jaana Larikka
jaana.larikka@toimarisln.fi

044 7470905/ Jonna Patamäki
jonna.patamaki@toimarisln.fi

044 7529532/ Gunnar Blomerus
gunnar.blomerus@toimarisln.fi

Hanketta rahoittavat:

lataus
Savonlinna_logo_pysty_tsininen_rgb-1