Jelppis hanke vahvistamaan järjestöjen hankeosaamista

Hankkeessa vahvistetaan järjestöjen hankeosaamista Etelä-Savossa sekä kehitetään kansalaistoimijuutta ja sen toimintamahdollisuuksia.

JELPPIS- osaamista ja tukea hankekehittämiseen eli kansalaistoimijalähtöisen kehittämisen koordinaatio- ja viestintähankkeen tavoitteena on:
1. tukea ja kehittää kansalaistoimijuutta ja sen toimintamahdollisuuksia rakennerahastoissa
2. edistää järjestöjen hankeosaamista
3. tukea hankkeiden toimintaa sekä hankkeiden keskinäistä koordinaatiota ja yhteistyötä.

Koordinaationhankkeen toiminta kattaa koko Etelä-Savon maakunnan. Hankkeen pääkohderyhmänä ovat järjestötoimijat ja välillistä kohderyhmää ovat kunnat ja muut yhteistyötahot.

Hankkeen toimenpiteet

1. Järjestetään hankesuunnittelua tukevia kaikille avoimia työpajoja, pilotteja ja tilaisuuksia sekä yksilöllistä sparrausta. Tavoitteena on saada alueen järjestöt hakemaan rahoitusta kansalaistoiminnan kehittämisen rahoitushauista. Lisäksi järjestetään yksilöille ja ryhmille tarjottavia pajoja, joissa työskennellään hankeasiantuntijoiden ohjauksessa eri menetelmiä käyttäen
2. Annetaan tietoa ja opastetaan hankesuunnitteluun ja hakemiseen ESR+ rahoituksesta, tiedotetaan rahoitushauista erityisesti järjestöille
3. Hankkeiden välistä koordinaatiota ja yhteistyötä tuetaan yhteisten tilaisuuksien sekä yhteisen ohjausryhmän avulla. Koordinaatiohanke lisää hanketoimijoiden kiinnostuneisuutta ja osaamista hankkeiden vaikutusten ja vaikuttavuuden arvioimiseen sekä kannustaa ja opastaa hankkeita viestimään ja tiedottamaan omasta hanketoiminnastaaan ja erityisesti hankkeissa saavutetuista tuloksista.

Hanke tekee yhteistyötä ELY-keskuksen rahoitusasiantuntijoiden kanssa myös rakennerahastohakujen järjestämisessä ja hanke kartoittaa menetelmiä, joilla hankkeisiin vaadittava omarahoitusosuus voidaan turvata. Omarahoitus ei saa olla este tarpeellisten hankkeiden toteutukselle.

Hankkeen tuloksena

  • Etelä-Savon alueella toimivat järjestöt ovat saaneet konkreettista tukea ja välineitä hankkeiden suunnitteluun ja toimintaan ja heidän hankeosaamisensa on lisääntynyt
  • Järjestöjen viestintä- ja tiedottaminen on kehittynyt ja hankkeet saavat näkyvyyttä
  • Hanke on edistänyt järjestöjen ja kuntien yhteistyötä ja yhtenä tuloksena on järjestöissä toimivien hankekehittäjien verkosto
  • Hankkeen osanottajat ovat saaneet uutta osaamista, uusia keinoja ja toimintatapoja hankesuunnitelmiin ja hankkeessa toimimiseen, omien voimavarojen vahvistamiseen sekä hyvään järjestöjen väliseen vuorovaikutukseen
  • Osallistujien oman järjestötyön johtaminen sekä arjen ja hankkeiden yhteensovittaminen on vahvistunut
  • Hanke on saanut aikaan toimivia käytänteitä, menetelmiä ja materiaaleja, joita voidaan käyttää hankkeiden apuna
  • Hanketoiminta on vahvistunut, järjestöt ovat rohkeampia hakemaan rahoituksia ja niiden hankkeiden tuloksilla on vaikutuksia ja vaikuttavuutta.

Liity hankkeen postituslistalle

Liity hankkeen postituslistalle sähköpostilla: emmi.nykanen@xamk.fi

 

LISÄTIETOJA

Annastiina Vesterinen
Projektipäällikkö
Juvenia
040 486 8279
annastiina.vesterinen@xamk.fi

Emmi Nykänen
TKI-asiantuntija
Juvenia
050 400 2877
emmi.nykanen@xamk.fi

 

FAKTAT

JELPPIS - osaamista ja tukea hankekehittämiseen

01.04.2023 – 31.05.2025

TOTEUTTAJAT

Hallinnoija: Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu

Tutkimuskeskus: Juvenia

BUDJETTI

Kokonaisbudjetti: 249 201 €

Rahoittaja ja päärahoituslähde: Etelä-Savon ELY-keskus Euroopan sosiaalirahastosta

xamk