Järjestökirje

Arvoisa Järjestöväki!

Järjestötoiminnalla on Suomessa pitkät perinteet kansalaisten hyvinvoinnin edistäjänä. Järjestöt kokoavat yhteen samoista asioista kiinnostuneita ihmisiä sekä huolehtii osaltaan edunvalvonnasta esim. potilasjärjestöinä jäsentensä etujen ajamisessa.  Järjestöjen kautta ihmiset saavat tärkeää tietoa itseensä ja esim. sairauksiinsa liittyvistä kysymyksistä. Järjestöt voivat myös ottaa kantaa eduskuntaan ja ministeriöihin lakien laadintaan liittyvissä kysymyksissä jo niiden laatimisvaiheessa.

Lähestymme teitä nyt SAVONLINNA TARVITSEE KESKUSSAIRAALAN -ryhmän puolesta. Emme ole voineet välttyä kuulemasta tai lukemasta virkamiesten tekemästä sairaalaverkoston supistamissuunnitelmasta ja siitä, kuinka tuhoisa vaikutus sillä olisi Savonlinnan Keskussairaalan toimintaan. Kyseessä olisi jopa koko sairaalan ja päivystyksen alasajo ja siirtyminen Mikkelin Keskussairaalaan, mikäli esitetyt suunnitelmat menisivät eduskunnassa läpi. Ja jopa Mikkelin Keskussairaalakin on suunnitelmissa lakkauttaa, eli muutaman vuoden kuluttua sairaalapalvelut haettaisiin jo Kuopiosta asti.

Nyt pyydämmekin Teiltä, Arvoisa Järjestöväki, että:

1. Liittyisitte mahdollisimman sankoin joukoin SAVONLINNA TARVITSEE KESKUSSAIRAALAN -Facebook ryhmäämme. Isompana olemme vahvempia.

2. Toivoisimme järjestöiltä kannanottoa, mitä Keskussairaala-tasoisten sairaalapalveluiden alasajo Savonlinnassa merkitsisi yhdistyksenne jäsenistölle tai pelkästään asiaamme tukevan kannanoton sairaalan säilyttämiseen tähtäävään vaikuttamistyöhömme.

SAVONLINNA TARVITSEE KESKUSSAIRAALAN -ryhmän Facebook sivuilla pyrimme jakamaan ajankohtaisimman tiedon toimintamme vaiheista ja etenemisestä.

Yhteistyöterveisin!

Tietoja saa myös allekirjoittaneilta.

Kari Nuopponen, puheenjohtaja

Rauni Asikainen, 1. vpj

Arja Kiviaho-Tiippana, 2. vpj

Tuija Vänttinen, sihteeri

Merja Von Munck , somevastaava

Kannanotot voitte lähettää sähköisesti: merjamun@outlook.com vanttinentuija@gmail.com