Eloisa aloittaa hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen digitaalisen palvelutarjottimen rakentamisen

Tiedote 20.6.2023: Eloisa aloittaa hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen digitaalisen palvelutarjottimen rakentamisen

Etelä-Savon hyvinvointialue Eloisassa otetaan käyttöön hyvinvoinnin monialainen palvelukonsepti ja digitaalinen palvelutarjotin vuoden 2024 loppuun mennessä, joka kattaa kuntien ja kolmannen sektorin tarjoamat hyvinvointiin, terveyteen sekä työ- ja toimintakyvyn edistämiseen liittyvät palvelut.

 

  • Ensimmäisenä tavoitteenamme on koostaa hyvinvointialueelle sekä alueella toimiville kunnille ja järjestöille yhtenäinen toimintamalli palvelujen tarjoamiseen ja asiakasohjaukseen. Lopputuotoksena julkaisemme palvelutarjottimen asukkaiden sekä ammattilaisten käyttöön, kertoo projektipäällikkö Ann-Sofie Thomas.

Digitaalinen palvelutarjotin tulee olemaan verkossa toimiva työkalu, josta asiakas ja ammattilainen löytää Etelä-Savon alueella toimivat hyvinvointiin, terveyteen sekä työ- ja toimintakyvyn edistämiseen liittyvät palvelut kootusti. Palvelutarjottimelta löytyy myös hyvinvointitarkastuksia, itsehoidon välineitä sekä kulttuurin, liikunnan ja luonnon tarjoamat mahdollisuudet hyvinvoinnin lisäämiseen. Tiedotamme palvelutarjottimesta lisää määrittelyvaiheen edetessä. Tavoitteena on kohdentaa palveluja erityisesti haavoittuvassa asemassa oleville asiakasryhmille, kuten nuorille ja nuorille aikuisille, joilla jo on tai on riski mielenterveys- ja/tai päihdeongelmiin, pitkäaikaissairaille, ikääntyneille sekä omaishoitajille.

Kehitystyötä jatketaan syksyllä yhdessä alueen kuntien ja järjestöjen kanssa Palvelutietovarannon (PTV) työpajoissa

  • Keräämme syksyllä lisää hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen toimijoita kokoon, jotta voimme rakentaa tasavertaisen palvelukonseptin yhdessä palveluja tarjoavien kanssa. Digitaaliselle palvelutarjottimelle liittyminen vaatii palvelujen viemisen kansalliseen palvelutietovarantoon (PTV), mikä on monelle pienemmälle toimijalle vielä hyvin vieras asia. Palvelutietovaranto on valtakunnallinen keskitetty tietovaranto, johon kunnat, hyvinvointialueet, valtio ja yksityinen sektori kuvaavat asiakaslähtöisesti palvelunsa ja niiden asiointikanavat. Palvelutietovarannon sisältö on avointa dataa, eli se on avoimen rajapinnan kautta käytettävissä missä tahansa, esimerkiksi verkkopalveluissa, chatboteissa ja karttapalveluissa. Kaikki PTV:hen kuvatut sisällöt näytetään myös Suomi.fi-verkkopalvelussa. Tarjoamme tukea ja opastusta kaikille halukkaille PTV-tietojen päivittämiseen, jotta palvelutarjottimesta saadaan mahdollisimman kattava, Ann-Sofie jatkaa.

Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisellä (HYTE) pyritään vähentämään sote-palvelujen tarvetta

Etelä-Savon hyvinvointialueella halutaan keskittyä ennakoivaan ja ennaltaehkäisevään hoitoon, jota hyvinvointia ja terveyttä edistävät palvelut tarjoavat. Monialaisella palvelukonseptilla ja palvelutarjottimella pyritään kohentamaan alueen asukkaiden hyvinvointia ja kannustetaan hyödyntämään itsehoidon välineitä. Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen palveluilla tarjotaan apua muun muassa mielenterveyden vahvistamiseen sekä tuki- ja liikuntaelinsairauksien, tapaturmien ja syrjäytymisen ehkäisyyn.

Kehitystyötä tehdään osana Kestävän kasvun Eloisa (RRP) -hanketta. Lisätietoja hankkeesta: https://etelasavonha.fi/eloisa/tutkimus-ja-kehittamistyo/hankkeet/kestavan-kasvun-eloisa/

Lisätietoja antaa:

Ann-Sofie Thomas, projektipäällikkö, 040 158 9288, ann-sofie.thomas@gofore.com

Laura Kälviäinen, hanketyöntekijä, 040 486 5286, laura.kalviainen@etelasavonha.fi 

Eloisa RGB original (PNG)