Osallistu Eteläsavolaisen järvi- ja metsäkulttuurin hautomoon!

hautomot_fb_kansikuva2

Vuosina 2022-23 toteutettavaksi on suunnitteilla aineettoman kulttuuriperinnön teemahanke, joka toteutettaisiin samansisältöisenä koko Etelä-Savon kattavasti Piällysmies ry, Rajupusu Leader ry ja Veej’jakaja ry:n alueilla. Teemahankkeen tavoitteena on tehdä näkyväksi aineetonta kulttuuriperintöä, kehittää kulttuuriperintötoimintaa ja lisätä toimijoiden välistä yhteistyötä, sekä saada nuoria mukaan yhdistys- ja kulttuuriperintötoimintaan. Hankkeesta on suunniteltu saatavaksi rahoitusta kehittämiseen ja investointeihin yleishyödyllisille toimijoille, yhdistyksille ja kulttuuritoimijoille.

Teemahankkeen suunnitteluun osallistuu Saimaa-ilmiö ja Etelä-Savon maakuntaliiton koordinoima AKKU – Alueellinen kuntien kulttuuritoiminnan kehittäminen Etelä-Savossa -hanke sekä maakuntataiteilijat. AKKU -hanke järjestää järvi- ja metsäkulttuurin hautomoja. Hautomoissa on mahdollista esitellä jo olemassa olevia ideoita, etsiä yhteistyökumppaneita tai tulla kehittelemään ihan uutta ideaa yhdessä toisten paikallisten toimijoiden kanssa. Hautomot järjestetään live-tapahtumina kolmella paikkakunnalla sekä yhtenä etähautomona.

Live-hautomot toteutetaan Savonlinnassa 16.11. klo 16–18, Juvalla 7.12. klo 16–18 ja Mikkelissä 14.12. klo 16–18. Etelä-Savon laajuinen etähautomo pidetään verkossa 16.12. klo 14–16. Mukaan voi ilmoittautua tästä linkistä: https://link.webropol.com/s/hautomot.

Lisää hautomoista Facebookin kautta: Eteläsavolaisen järvi- ja metsäkulttuurin hautomot | Facebook

Yhteyshenkilön sähköpostiosoite

sini.ylasaari@savonlinna.fi