Kuulumisia Välistä Väylälle -hankkeesta

Hankekuulumisia!

Välistä väylälle- hankkeessa hankeaika oli 1.6.21-31.12.22 jonka lisäksi saimme jatkoaikaa 30.6.23 asti kolmannen sektorin toimijoiden ja oppilaitosyhteistyön vahvistamiseen ja kehittämiseen.

 

Hankkeen tuloksia

Hankeaikana Välistä väylälle-hankkeessa työikäisiä asiakkaita oli pitkäkestoisesti mukana 271 hlöä. Hankkeen pienryhmien (18) osallisuutta, yhteisöllisyyttä sekä työ- ja toimintakykyä tukevia toiminnallisia vapaa-ajan-, liikunnan ja harrastustoiminnan aktiviteetteja sekä alueellisia tapahtumia Savonlinnassa, Kerimäellä, Punkaharjulla, Savonrannalla ja Rantasalmella oli kanssamme toteuttamassa 25 yhdistystä sekä 27 pientä yritystä. Hanke toteutettiin lähialuehankkeena, joten hankkeen kilpailutukset ostopalveluista toteutettiin alueellisesti yhdistystoimijoiden ja pienten yritysten kesken.

 

Kokosimme Hyvinvoinnin ja elämänhallinnan tueksi-kirjasen kaveriksi syksyn aikana ajankohtaisen, Hävikistä hyödyksi- materiaalin sähköiseen, tulostettavaan muotoon. Molemmat elämänhallinnan tueksi kootut kirjaset ovat saatavilla Savonlinnan seudun Kolomonen ry:n verkkosivuilta hankkeen asiakkaille sekä kaikille muillekin materiaaleista kiinnostuneille.

Hankkeen toimenpiteiden vaikuttavuudesta

Keräsimme arviointia ja palautetta monikanavaisesti hankkeen kohderyhmältä sekä yhteistyöverkostolta. Hyödynsimme Kykyviisari-arviointimenetelmää ja Osallisuusindikaattoria sekä lisänä laadimme arviointi/palautelomakkeet hankkeen asiakkaille, yhteistyöverkostolle ja hankeyhteistyössä olleille yhdistystoimijoille. Monikanavaisesti toteutettuihin arviointi- ja palautekyselyihin osallistui yhteensä 234 hlöä.

Hankkeen asiakkaiden sekä heidän ohjaajiensa palautteiden mukaan

Korona-ajan pitkittyessä osallistumismahdollisuuksien lisääntyminen ja aktiivinen osallistuminen pitkäkestoisesti hankkeen mahdollistamiin toiminnallisiin aktiviteetteihin/tapahtumiin lisäsi osallistujien kokemuksia osallisuudesta.  Asiakaslähtöisesti, yksilöllisesti suunnitellut pienryhmien aktiviteetit ja tapahtumat lisäsivät osallistujien sosiaalisia taitoja, rohkeutta kokeilla uusia liikuntalajeja omassa, tutussa porukassa. Pitkäkestoisesti hankkeen toimintoihin osallistuminen vahvisti osallistujien työ- ja toimintakykyä sekä vapaa-ajan aktiivisuutta. Hyvinvoinnin ja elämänhallinnan tueksi- kirjasen koettiin auttavan tekemään omia hyvinvointia edistäviä valintoja. Elämänhallinnan tueksi toteutetut alkusammutus- ja perusensiapu- harjoitukset sekä Varautuminen tilapäisiin sähkö- ja vesikatkoihin - koulutukset vahvistivat osallistujien tietoja, taitoja ja valmiuksia.

Yhteistyöverkosto ja yhdistystoimijat kuvasivat yhteistyötä hanketiimin kanssa joustavana, toimivana, sujuvana, iloisena ja vaivattomana. Hanketiimiä kuvattiin ammattitaitoisiksi, sydämellisiksi ja innostaviksi. Tunnelma ja ilmapiiri tapahtumissa/aktiviteeteissa koettiin innostavana, rentona, iloisena ja lämminhenkisenä. Toiminnalliset aktiviteetit/tapahtumat koettiin monipuolisiksi, asiakaslähtöisiksi ja innostaviksi. Hanketiimiä kiiteltiin hyvästä asiakaslähtöisestä hankeyhteistyöstä ja hankkeen tarpeellisuus ja hyödyllisyys kohderyhmälle tuli esille ja hankealueelle toivottiin vastaavia, asiakaslähtöisiä hankkeita jatkossakin.

Nyt hanketiimi keskittyy jatkoajan suunnitelman mukaisesti kolmannen sektorin toimijoiden ja oppilaitosyhteistyön (Xamk, Spesia ja Samiedu) vahvistamiseen ja kehittämiseen. Se, mitä saammekaan aikaiseksi alkuvuoden aikana, siitä seuraavassa kuukausipostissa lisää.

Talviterveisin Tiia, Salla ja Sari

Kuva1
Välistä väylille logo (2)