Asukasloikka Savonlinna -kolmas kerta -hanketta valmistellaan

AsLo fb kansikuva-01

Asukasloikka Savonlinna – kolmas kerta – hanketta valmistellaan jo tuleville vuosille samaan aikaan kun nykyinen Asukasloikka jatkaa toimintaansa hyödyntäen myös nykyisen rakennerahastokauden kaikki mahdollisuudet. Asukasloikan malli on saanut paljon kiitosta ja huomiota myös rahoittajana toimivalta Etelä-Savon ELY-keskukselta. Hankkeen päätehtävä on Savonlinnan kaupunkikeskustan kansalaislähtöinen kehittäminen.

Asukasloikka Savonlinna – kolmas kerta – hankkeen toteuttamisajankohtaa ei vielä tiedetä, ja varmaa on nyt se, että jo hankehakemuksiin sisällytettävien tukihankkeiden hakuaika on aikaisintaan syksyllä 2020.

Tukihankkeiden hakuun voi valmistautua jo tutustumalla yleisiin Asukasloikan tavoitteisiin.

Tavoite 1: Entistä enemmän ja monipuolisemmin osallisuuden vahvistamista

Sosiaalista hyvinvointia lisätään madaltamalla osallistumisen kynnystä lisäämällä osallistumisen mahdollisuuksia, levittämällä viestiä osallistumisen mahdollisuuksista sekä kokeilemalla uudenlaisia tapoja ihmisten yhteistoimintaan.

Tavoite 2: Väestökehityksen tarpeisiin vastaaminen

Kaupunkikeskustan asukasviihtyvyyden lisäys, erilaisten yhteisöllisten tapahtumien toteuttaminen ja kokonaisvaltaiseen hyvinvointiin panostaminen ovat kärkiä sille, että työikäiset ihmiset vaihtoehtoja puntaroidessaan päätyvät pysymään Savonlinnassa tai hakeutumaan Savonlinnaan asumaan.

eu20

Tavoite 3: Erityispainotus heikommassa sosiaalisessa, taloudellisessa ja osallisuusasemassa oleviin

Tavoitteena on kehittää, uudistaa ja vahvistaa palveluita, jotta haasteellisimmassa tilanteessa olevat kuntalaiset pysyvät sosiaalisesti, terveydellisesti ja taloudellisesti yhteiskunnan aktiivisina jäseninä.

Tavoite 4: Yhdistysten ja asukkaiden keskinäisen vuorovaikutuksen ja toiminta-aktiivisuuden lisääminen

Asukasloikka Savonlinna kierrättää toimintaa ja tapahtumia erityisesti toiminta-alueen kaupunginosissa, jotta niiden identiteetti ja viihtyisyys lisääntyy ja yhteisöllisyys lisääntyy. Tavoitellaan kaupunginosayhdistysten perustamista tai jotain muuta toiminnallista jäsentymistä. Järjestetään myös kaikille avoimia massatapahtumia koko alueen hyvinvoinnin ja yhteenkuuluvuuden kasvattamiseksi.

Tavoite 5: Uusien yhdistysten tavoittaminen kehittämistyöhön, uusien yhteistyöverkostojen syntyminen, yhdistysten yhteistyö.

Asukasloikka Savonlinna toiminnan, hankkeiden ja tapahtumien myötä kansalaistoimijoiden verkosto vahvistuu ja osallisuustyöhön saadaan uusia toimijoita mukaan.

Lisää tietoa antavat

Virpi Leskinen
virpi.leskinen@kolomonen.fi
044 7004571

 

Jonna Hoppania
jonna.hoppania@kolomonen.fi
044 5715931