Asukasloikka Savonlinna – kolmas kerta 2022 hankehaku starttaa helmikuussa!

hearts-gba87b2dfe_1920

Onko sinulla idea lisäämään asukasosallisuutta, hyvinvointia ja viihtyisyyttä Savonlinnassa?

Tule mukaan suunnittelemaan uuden ESR-ohjelmakauden kansalaislähtöisen kaupunkikehittämisen hankeperhettä!

Koska uuden ohjelmakauden aloitus on viivästynyt huomattavasti ja viime keväänä haarukoidut ryhmähankkeet ovat päivittämisen tai uudistumisen tarpeessa, on Savonlinnan Seudun Kolomonen ry käynnistänyt uudelleen hankevalmistelut vuosina 2022-2024 haettavaan uuteen asukaslähtöisen kaupunkikehittämisen hankkeeseen nimeltään Asukasloikka Savonlinna -kolmas kerta.

Se jatkaa kahta aikaisempaa Asukasloikka toimintakautta, mutta taas uudella terävöitetyllä teemakokonaisuudella edellisten Asukasloikka hankkeiden tuloksia hyödyntäen, toimintaa uudistaen ja laajentaen. Myös Asukasloikan toiminta-alue laajentuu koskemaan koko Savonlinnan aluetta ja toiminnan suunnittelussa tuleekin ottaa huomioon myös taajaman ulkopuoliset maaseutualueet ja keskusta-alueista Savonlinnan ydinkeskustan lisäksi Punkaharju ja Kerimäki sekä Savonranta.

Avaamme yhdistyksille hankehaun, jossa etsimme Asukasloikan ideologiaan ja teemoihin sopivia, hyvällä yhteistyön hengellä siivitettyjä hankeaihioita. Haku on auki helmikuun 2022 aikana. Haku tapahtuu vastaamalla kysymyksiin, jotka löydät sivulta: www.asukasloikka.fi/materiaalipankki  ja ottamalla yhteyttä Johannaan. Varsinainen ryhmähankkeiden haku tapahtuu myöhemmin maaliskuussa Kolomosen valitsemien ryhmähankkeiden osalta (3-4 kpl) samaan aikaan, kun päähankettakin haetaan.

Huom! Keväällä 2021 haetut hankeideat huomioidaan automaattisesti, eli ei tarvitse lähettää uutta hakemusta.

Asukasloikka Savonlinnan -kolmas kerta ryhmähankkeiden raameja ovat:

 • etsimme pitkäaikaista mitattavaa vaikuttavuutta tuovaa toimintaa työikäisille osallistujille, jotka ovat terveydellisten, taloudellisten tai sosiaalisten haasteiden vuoksi heikommassa osallisuusasemassa. Erityisesti toiminta tulee olla kohdistettu tarkennetulle kohderyhmälle Arvokas minä-segmentoinnin mukaisesti. (Arvokas minä -segmentoinnin löydät sivulta www.asukasloikka.fi/materiaalipankki)
 • ryhmähankkeilla on oma hallinto (mm. maksatus, seuranta ja raportointi), mutta hankeperhe järjestää myös yhteisiä tapahtumia, viestii yhdessä ja käyttää yhteistä vaikuttavuusarviointia
 • päähanke koordinoi toimintaa ja ryhmähankkeita.
 • kaikilla on yksi yhteinen ohjausryhmä.
 • kustannusrakenne flat rate 40% palkkauskustannuksista, yhdistyksen omarahoitusosuus 8 %
 • kuntaosuuden rahoitus on jo sovittu Savonlinnan kaupungin kanssa.
 • toiminta-alue Savonlinna, uutena mukana on myös taajaman ulkopuoliset alueet
 • kaikki ryhmähankkeen työntekijät ovat nimikkeeltään hankevastaavia.

Tarkemmat toimenpiteet (hankehaussa kohta 6.) vastaavat seuraaviin Asukasloikan ryhmähankkeiden kriteereihin:

 • hyvinvoinnin ja osallisuuden edistäminen
 • eri väestöryhmien vuorovaikutuksen lisääminen
 • osallisuusmahdollisuuksien kasvaminen
 • kiusaamisen estäminen, ystävyyden ja tasa-arvon sanoman esiin nostaminen

 

Palauta hankehakemus kirjallisesti osoitteeseen johanna.karkkainen@kolomonen.fi 28.2. klo 12 mennessä. Autamme mielellämme ideoiden hienosäädössä valmiiksi hakemuksiksi tarvittaessa. Valitsemme maaliskuun alkupuolella hankekokonaisuuden, jonka rahoitusta lähdetään yhdessä viemään eteenpäin.

Hanketerveisin,

Johanna Kärkkäinen
johanna.karkkainen@kolomonen.fi, p. 044 5715931