Uusi Sosterin kansalaistori käyttöön vuoden kuluttua

Uurisrakennus

Sosterin uusi Kansalaistori on rakenteilla olevan uuden pääterveysaseman ja vanhan sairaalarakennuksen väliin sijoittuva levähdys-/odottelualue, johon keskitetään potilasyhdistysten vapaaehtoistoimintaa yhtäaikaisesti Sosterissa käynnistyvän OLKA-toiminnan kanssa. Keväällä 2022 avautuvalla Kansalaistorilta löytyy muun muassa yhdistysten esittelypisteet, istumapaikkoja, rauhallista tilaa keskusteluille sekä tietotekniset asiakaspäätteet, joilla kansalaiset pääsevät hakemaan tietoa yhdistysten ja järjestöjen palveluista muun muassa YSSI.FI -sivuston kautta. Myös sairaalan kahvila sijaitsee samalla alueella.

Uutta Kansalaistoria on suunniteltu yhteistyössä Sosterin ja alueen potilas- ja soteyhdistysten kanssa. Tämän suunnittelutyön vahvana viitekehyksenä etenee XAMK:n sosiaali- ja terveysalan YAMK -opiskelija Janita Juutin Kansalaistori -opinnäytetyö. Tämän opinnäytetyön tarkoituksena on tuottaa ehdotus Sosterille Kansalaistorin toimintamalliksi yhteistyössä muiden verkostojen kanssa. Opinnäytetyön tavoitteena on edistää kansalaisten tiedonsaantia eri potilasjärjestöjen ja -yhdistysten palveluista sekä aktivoida kansalaisten osallisuutta heidän hyvinvointinsa ylläpitämiseksi.

Yhtenä tärkeänä kehittämiskohteena on digitaalisen lukujärjestyksen käyttöönotto, joka edesauttaa kansalaisten, Sosterin sekä yhdistysten oikea-aikaista palvelupolkua. Digitaalisesta lukujärjestyksestä voi esimerkiksi tarkastaa milloin on erikoislääkärin vastaanotto ja palvelua täydentävä yhdistys tai järjestö paikalla Kansalaistorilla tarjoamassa vertaistukea sekä muita toimintojaanja palvelujaan.

Opinnäytetyön teoreettinen viitekehys koostuu hyvinvoinnin tukemisesta ja edistämisestä digitaaliset palvelut huomioiden, kolmannen sektorin merkityksestä palveluja täydentämässä, verkostoyhteistyöstä sekä kansalaisten osallisuuden edistämisestä.
Opinnäytetyö toteutetaan palvelumuotoilemalla, jossa kansalaisten tarpeet on keskiössä. Sosterin ja Kolomonen ry:n kanssa yhteiskehittämällä muotoillaan paras mahdollinen palvelukokonaisuus.