leena_korhonen_pia_karttunen

Sosterissa käynnissä olevassa Itä-Savon tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus -hankkeessa yhtenä osa-alueena on Itä-Savon alueella toimivien potilas- ja sote-yhdistysten ja sairaanhoitopiirin yhteistyön jatkokehittäminen. Hanketta rahoittaa sosiaali- ja terveysministeriö (STM).

Kehittämistyöhön on nimetty työryhmä, jossa on edustus Sosterista, Kolomosesta, Saimaan syöpäyhdistyksestä, Muistiyhdistyksestä, Kotilo ry:stä, Hattu ry:stä, SOS-lapsikylästä, Xamkista sekä Samiedusta. Työryhmän vetäjänä toimii hankekoordinaattori Leena Korhonen Sosterista ja sihteerinä yhdistyskoordinaattori Kimmo Käärmelahti Savonlinnan Seudun Kolomonen ry:stä.

Yhtenä keskeisinä tavoitteina kehittämistyössä on suunnitella keskussairaalarakennuksen yhteyteen nousevan uudisrakennuksen tiloihin ”Kansalaistori”, jossa kansalaiset voivat kohdata eri yhdistysten toimijoita ja saada ohjausta yhdistystoiminnan piiriin. Kansalaistorin yhteydessä on tarkoitus käynnistää OLKA-toiminta, joka on koordinoitua vapaaehtoistoimintaa sairaalassa. Kansalaistoritoiminnan suunnittelussa on mukana Xamk:n YAMK-opiskelija Janita Juuti, jonka opinnäytetyön tarkoituksena on tuottaa ehdotus Kansalaistorin palvelukokonaisuudeksi.

Kansalaistorin ohella muita kehittämistyöryhmän tavoitteita ovat muun muassa yhdistysten roolin vahvistaminen Sosterin asiakaspoluissa sekä viestinnän tehostaminen YSSI.FI-palvelualustaa hyödyntäen. Lisäksi alueen sote- yhdistystoimijoiden ja jäsenten tarpeita Sosterin ja yhdistysverkoston yhteistyön kehittämiseksi kartoitetaan laajalla kyselyllä. Kyselyn tulosten pohjalta työryhmä suunnittelee kehittämistyöpajoja, joihin ovat tervetulleita kaikki alueen sote-yhdistystoimijat. Virtuaalisen työpajatyöskentelyn sekä viestinnän tehostamisen tiimoilta järjestetään myös koulutuksia Teamsin ja Yssin käyttöön.

Lisätietoa hankkeesta:

Projektipäällikkö Pia Karttunen, p. 044 417 3587
Hankekoordinaattori Leena Korhonen, p. 044 417 3175

sekä Sosterin hankesivustolta tämän linkin kautta.