YSSI.FI -palvelualusta laajenee ja monipuolistuu.

yssi-lila

Savonlinnan Seudun Kolomonen ry:n ylläpitämä YSSI.FI -palvelualusta jatkaa kehittymistään ja laajentumistaan.

Uusimpia kokonaisuuksia YSSI.FI -palvelualustalla ovat Parhaat paikat -osio, jonka puitteissa esitellään toimialueemme erilaisia kokoontumis paikkoja. Osio on oivallinen paikka sekä markkinoida yhdistysten, yhteisöjen ja yhteistyökumppaneidemme erilaisia kokoontumistiloja sekä myös etsiä omiin toimintoihin soveltuvia toimipaikkoja.

Jos yhdistyksenne/yhteisönne vuokrattava tila ei vielä ole tässä Parhaat paikat -hakemistossa, niin voitte ladata paikan tiedot hakemistoon erittäin helposti tämän linkin kautta.

 

Toinen YSSI.FI -palvelualustan tämän syksyn uutuus on hankerekisteri, johon kokoamme tietoa kaikista sellaisista alueemme hankkeista, joiden toteutuksessa kolmas sektori on jollain tavalla mukana. Ensisijaisesti toivomme hankerekisteriin tietoja ESR, STEA, THL, Leader, ministeriöt, säätiöt yms. toimijoiden rahoittamista ja erityisesti HYTE-alan (hyvinvointi, terveys, osallisuus, kulttuuri, vapaa-aika, harrasteet yms.) sekä myös osallisuuden ja  työllisyyden hankkeista, joissa on monitoimijainen (yhteiskunnan eri toimijat + kolmas sektori) toteutuspohja.

Jos oma hankkeenne puuttuu YSSI.FI -palvelualusta hankerekisteristä, onnistuu sen täydentäminen hakemistoon helposti tämän linkin kautta.

 

YSSI.FI -palvelualustalle on marraskuun 2020 aikana avautumassa myös Vapaaehtoistyön palvelukeskus, josta on syntymässä vapaaehtoistyön organisoinnin ”risteysasema” Savonlinnan seudulle. Uusi YSSI.FI ”palvelupalikka” tulee tarjoamaan apuaan mm. sellaisiin tilanteisiin, joissa:

  • Ihminen haluaa tulla vapaaehtoistyöntekijäksi tai tarvitsee omassa elämässään vapaaehtoistyöntekijän apua.
  • Vapaaehtoistyön organisoijataho haluaa rekrytoida toimintaansa uusia vapaaehtoistyöntekijöitä tai tarvitsee apua vapaaehtoistyöntekijöiden toiminnan organisoimisessa ja kohdentamisessa.
  • Isojen vapaaehtoistyön Pop Up -tapahtumien toteuttaminen
  • Erilainen vapaaehtoistyön kehittämistä koskeva tiedotus ja koulutus sekä vapaaehtoistyön lisäresursointi
  • Vapaaehtoisten reservin liikuttaminen ja mielekkään toiminnan tarjoaminen vapaaehtoistyöstä kiinnostuneille
  • Vapaaehtoisten työhyvinvoinnista, työturvallisuudesta, työnohjauksesta sekä vakuutusturvasta huolehtiminen

YSSI.FI -palvelualustan vapaaehtoistyön palvelukeskus on nimenomaan aputyökalu Savonlinnan seudulla vapaaehtoistyötä organisoiville yhdistyksille ja yhteisöille, kyse ei siis ole siitä, että Savonlinnan Seudun Kolomonen ry olisi rekrytoimassa ”omia vapaaehtoistyön joukkoja”.

 

Lisäksi Yssi.FI -palvelualustalla on syksyn aikana päivitetty vertaistuen kokonaisuus ja ajantasainen tieto löytyy nyt tämän linkin kautta. Mikäli teillä on vertaistukitoimintaa (vertaistukiryhmä, vertaistukihenkilö, palveleva puhelin tms.), toivomme teidän päivittävän nämä tiedot YSSI.FI -palvelualustalle tämän linkin kautta.

 

Lisäksi toivomme YSSI.FI -palvelualustan toimivuuden kannalta, että pidätte ajan tasalla yhdistyksenne perusesittelyn, mahdolliset harrastetoimintonne, mahdollisen palvelutuotantonne sekä tapahtumakalenterin.

 

Lisätietoja YSSI.FI -palvelualustasta voitte kysyä toiminnanjohtaja Sirpa Kolistajalta, puhelin 0500 691 574 ja yhdistyskoordinaattori Kimmo Käärmelahdelta, puhelin 044 741 9820.