Koulutusta kohtaamiseen – valmennusta vuorovaikutukseen

Välistä väylille logo (2)

Savonlinnan Seudun Kolomonen ry:n hallinnoima Välistä väylälle -hanke järjestää lokakuussa yhteistyössä Savonlinnan kristillisen opiston kanssa kaksi maksutonta, tasokasta koulutusta kaikille vuorovaikutus- ja kohtaamistaitojensa kehittämisestä kiinnostuneille kansalaistoimijoille.

Koulutukset järjestetään ns. "hybridimallilla", jonka puitteissa Järjestötalo Kolomoselle otetaan mukaan 15 ilmoittautunutta ja lisäksi koulutukseen on mahdollista osallistua Teams yhteydellä. Etäosallistujille lähetetään Teams -linkki ennen koulutuksen alkua.

Ensimmäinen koulutus järjestetään keskiviikkona 6.10. klo 17-19 ja tämän tilaisuuden teemana on monikulttuurisuus, kulttuurisset ennakkoluulot ja asenteet sekä nämä rajat ylittävät, kohtaamisiset. Kouluttajana toimii FM Marja Koskela

KToinen koulutus järjestetään keskiviikkona 20.10. klo 17-19 ja nyt teemoina ovat vuorovaikutus ja kohtaamisen taidot sekä sanattoman ja sanallisen viestinnän merkitys vuorovaikutuksessa. Kouluttajana tässä tilaisuudessa toimii FM Helena Strand.

Koulutustilaisuudet ovat kaksi erillistä kokonaisuutta, joista voi hyvin osallistua vain toiseen tai molempiin koulutuksiinn. Ilmoittautuminen koulutuksiin tulee tehdä  5.10. klo 16 mennessä  tällä ilmoittautumislomakkeella.

Lisätietoja:
Savonlinnan Seudun Kolomonen ry
Välistä väylälle -hanke
Projektipäällikkö Asko Koukkari, sähköposti asko.koukkari@kolomonen.fi, puhelin 044 759 3566
Projektityöntekijä Sari Nyrhinen sähköposti sari.nyrhinen@kolomonen.fi, puhelin 044 759 3560
Projektityöntekijä Tiia Pulkkinen sähköposti tiia.pulkkinen@kolomonen.fi, puhelin 044 493 1953