Kokoontumisrajoitukset koskevat myös yhdistysten kokouksia

Koronapöpö

Tiukat kokoontumisrajoitukset iskivät keskelle kiivainta kevät- ja vuosikokousaikaa, mutta tätähän tämä koronapandemia on ollut jo vuoden ajan.

Itä-Suomen aluehallintovirasto kieltää 5.3.2021 tekemällään päätöksellä Etelä-Savon ja Itä-Savon sairaanhoitopiirien kuntien alueella kaikki sisä- ja ulkotiloissa järjestettävät yleisötilaisuudet ja yleiset kokoukset, joihin osallistuu yli kuusi henkilöä. Määräys on voimassa 8.-31.3.2021. Kielto koskee myös yhdistysten ja niiden hallitusten kokouksia (tuohon kuuden henkilön ylärajaan saakka).

Kyseessä on AVI:n ehdoton rajauspäätös, joten tältä osin yhdistyksille ei jää omaa harkintavaltaa.

Itä-Suomen AVI:n tiedote asiasta löytyy kokonaisuudessaan tämän linkin kautta.

Ongelmalliseksi asian tekee se, että tällä hetkellä ei ole voimassa viime kevään tapaan poikkeuslainsäädäntöä sääntömääräisten kokousten siirtämisestä myöhempään ajankohtaan

Mutta toki voimassa on Laki väliaikaisesta poikkeamisesta osakeyhtiölaista, osuuskuntalaista, yhdistyslaista ja eräistä muista yhteisölaeista covid-19-epidemian leviämisen rajoittamiseksi (677/2020), joka suo yhdistyksille seuraavat poikkeukselliset toimintamallit.

Yhdistyksiä tässä poikkeamislaissa koskee pääasiassa 4 §, jossa todetaan:

Yhdistyslain 25 §:n 1 momentista ja säännöistä poiketen hallituksen päätöksellä voidaan sallia, että asiamies voi edustaa yhtä tai useampaa jäsentä yhdistyksen kokouksessa. Mainitun lain 21 §:stä poiketen hallitus voi sallia, että myös valtuutettu saa valtuuttaa toisen valtuutetun käyttämään oikeuttaan valtuutettujen kokouksessa. Yhdistyksen tai valtuutettujen kokouksessa järjestettävässä äänestyksessä saman asiamiehen edustamien jäsenten tai valtuutettujen yhteenlaskettu äänimäärä on enintään kymmenesosa kokouksessa edustettujen jäsenten tai valtuutettujen yhteenlasketusta äänimäärästä, jollei säännöissä sallita suurempaa ääniosuutta.

Yhdistyslain 17 §:n 2 momentin ensimmäisestä virkkeestä ja 21 §:stä poiketen yhdistyksen hallitus voi sallia 17 §:n 2 momentissa tarkoitetun osallistumisen kokoukseen postitse taikka tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen avulla, vaikka tällaista menettelyä ei ole sallittu säännöissä ja vaikka yhdistys ei ole hyväksynyt tätä varten mainitun lain 30 §:ssä tarkoitettua äänestys- ja vaalijärjestystä.

Hallitus voi päättää, että kesäkuun 2021 loppuun mennessä järjestettävään yhdistyksen kokoukseen osallistumisen edellytyksenä on ilmoittautuminen yhdistyksen kokoukseen viimeistään tiettynä päivänä, joka voi olla aikaisintaan kaksi viikkoa ennen kokousta. Tällöin kokouskutsuaika lasketaan viimeisestä ilmoittautumispäivästä.

Laki väliaikaisesta poikkeamisesta osakeyhtiölaista, osuuskuntalaista, yhdistyslaista ja eräistä muista yhteisölaeista covid-19-epidemian leviämisen rajoittamiseksi (677/2020

Lisää ohjeistusta koronapandemian aiheuttamiin poikkeusoloihin löytyy myös Itä-Savon AVI:n sekä Sosterin sivuilta.

Myös järjestötalo Kolomosen aukiolossa on voimassa koronarajoituksia, joiden mukaan järjestötalo on suljettu maaliskuun 2021 loppuun ja työntekijät ovat etätöissä. Järjestötalo Kolomosen "koronatiedote" päivitetään tilannemuutosten mukaisesti tähän linkkiin.

Lisätietoja asiasta Savonlinnan Seudun Kolomonen ry:n ja järjestötalo Kolomosen osalta antavat Savonlinnan Seudun Kolomonen ry:n toiminnanjohtaja Sirpa Kolistaja, puhelin 0500 691 574, sähköposti sirpa.kolistaja@kolomonen.fi ja yhdistyskoordinaattori Kimmo Käärmelahti, puhelin 044 741 9820, sähköposti kimmo.kaarmelahti@kolomonen.fi