Turvallisesti Välistä Väylälle

VäVä logo

Kesäkuun alussa starttasi Kolomosen hallinnoima Välistä väylälle- hanke, jonka asiakkaat ovat koronapandemian aikana syrjäytymisuhkaan joutuneet työikäiset henkilöt ja heidän perheensä sekä nuoret, jotka etäkoulujaksojen vuoksi ovat ajautuneet haastavaan tilanteeseen peruskoulun päättyessä ja/tai toisen asteen koulutuksessa.

Välistä väylälle - hanke on myös teitä yhdistystoimijoita varten!
Välistä väylälle - hanke toteutetaan lähialuehankkeena, jossa ostopalvelutoiminnoissa, yhdistysten, yritysten ja muiden toimijoiden aktivoinnissa sekä tapahtumien käytännön järjestelyissä tuetaan paikallisesti alueen elinvoimaisuutta ja osallisuutta.

Hankealue on maantieteellisesti laaja, joten tapahtumia ym. toimintoja tullaan em. perustein järjestämään Rantasalmella ja Savonlinnassa kaupunkikeskustan lisäksi myös Kerimäen, Punkaharjun ja Savonrannan alueilla.

Toiminnalliset tapahtumat suunnitellaan matalankynnyksen tapahtumiksi, joihin hankkeen asiakkaiden on helppo osallistua. Tavoitteenamme on tarjota hankkeen asiakkaille mukavia, rentoja tapahtumia, joihin sisältyy mielekästä, hauskaa yhdessä tekemistä ja kiireetöntä yhdessä olemista - kohtaamista.

Olemme vahvasti mukana myös yhdistysristeilyillä 25. 8. 2021, joten silloin tavataan.

 

Välistä Väylälle työntekijätrio

VäVä työntekijät

Sari Nyrhinen, projektipäällikkö, vastuualueinaan erityisesti asiakastyö, hankehallinnointi, viestintä- ja markkinointi,
verkostoyhteistyö, koulutus/työnohjaus sekä kokonaisvastuu hankkeen tavoitteellisesta toteutuksesta.
Puhelin 044 759 3560 ja sähköposti sari.nyrhinen@kolomonen.fi

Tiia Pulkkinen, projektityöntekijä, vastuualueinaan erityisesti asiakastyö, ostopalvelut, kilpailutus ja markkinointi.
Puhelin 044 4931 953 ja sähköposti tiia.pulkkinen@kolomonen.fi

Kaisa Hämäläinen projektityöntekijä, vastuualueinaan erityisesti asiakastyö, yhdistystoimijat, luotsitoiminta ja markkinointi.
Puhelin 044 438 6885 ja sähköposti kaisa.hamalainen@kolomonen.fi

 

VäVä esite
VäVä esite 2