Tue paikallisluonnon monimuotoisuutta – tule mukaan vieraskasvitalkoisiin!

Mertalan talkoilijat

Laajoja jättipalsamiesiintymiä on hävitetty kitkemällä ja viikatoimalla sekä myös koneavusteisesti raivaussahalla tänä kesänä. Ripeiden palsamintorjuntajoukkojen ansiosta moni kasvupaikka itäisen Savon alueella on saatu kokonaan puhdistettua haitallisista vieraskasveista tai ainakin hillittyä niiden kasvua ja siementuottoa.

Haitalliset vieraskasvilajit eivät ole huippuhelteitä kavahtaneet, vaan tänäkin kesänä kasvattaneet varsiaan ja vallanneet elintilaa hennommilta, luonnonvaraisilta kasveilta.

Jättiläiset kuriin -hankkeessa on pyritty hillitsemään mahtikasvien voittokulkua järjestämällä komealupiinin ja jättipalsamin torjuntatalkoita eri puolille itäistä Savoa sekä hävittämällä jättiputkien kasvustoja ammattilaisvoimin. Paahtavat helteet vaikeuttivat vieraskasvikentillä toimimista keskikesällä, mutta onneksi elokuussa on palattu jo maltillisempiin ilmanlämpötiloihin.
Jättiläiset kuriin -hanke jatkaa vieraskasvitalkoiden järjestämistä loppukesälläkin ja toivoo niihin runsasta osallistumista yhdistyksiltä ja ympäristöaktiiveilta. Hanke on tarkoitettu järjestöjen yhteiseksi.

Yhdistyksistä esimerkiksi Itä-Savon luonnonsuojeluyhdistys, Sulkavan Martat, Retki-Toverit, Savonlinnan Keskustanaiset, Itä-Savon Keskustanaiset, Laitaatsillan kyläyhdistys, Kievarinkierros -latu- ja retkeily-yhdistys, Nälkälinnanmäki-Seura sekä Oravin Martat ovat olleet aktiivisia vieraskasvien torjunnassa. Muiltakin yhdistyksiltä mukaantuloa vielä syyskesällä toivotaan.
Myös yksityisiä maanomistajia kannustetaan tositoimiin haitallisiksi määriteltyjen vieraskasvien hävittämiseksi omilta tonteiltaan. Torjuntaan velvoittaa lakikin - laki vieraslajeista aiheutuvien riskien hallinnasta (1709/2015).

Jättiläiset kuriin -hankkeen rahoitus toteutuu Ely-keskuksen avustuksen kautta ja omarahoitusosuus perustuu alueen yhdistysten ja asukkaiden talkootyöhön. Jokainen vieraskasviesiintymillä tehty talkootunti on Suomen luonnon monimuotoisuutta vahvistava ja hankkeen toteutumiselle arvokas.
Jos talkootuntien määrä jää merkittävästi pienemmäksi kuin hankkeen puolivuotiselle toiminta-ajalle tavoiteltu noin kaksituhatta tuntia, myös Ely-keskuksen myöntämä toiminta-avustus on vaarassa leikkautua. Silloin esimerkiksi myrkyllistä kasvinestettä sisältävien jättiputkien torjunta saattaa jäädä hankkeen alussa suunniteltua vähäisemmäksi.

Tule siis mukaan hankkeessa toteutettavaan luonnonhoitotyöhön joko kaikille avoimiin yhteistalkoisiin tai itse valitsemanasi ajankohtana jollekin jättipalsami- tai komealupiinikohteista!

Tietoa kohteista sekä talkoopaikoista ja -ajoista saa projektikoordinaattori Tiina Pulkkiselta puhelimitse numerosta 044 7593 577 tai sähköpostitse osoitteesta tiina.pulkkinen@kolomonen.fi
Ota seurantaan myös hankkeen Facebook-sivu ja liity Vieraslajivahti-keskusteluryhmään. Niistä löytyy infoa haitallisiksi luokiteltujen vieraskasvien torjunnasta Itä-Savon alueella sekä ajankohtaisimmat tiedot Jättiläiset kuriin -hankkeen toiminnasta.
Muista myös Vieraslajit.fi-verkkosivusto  on kattava tietopankki kaikille Suomessa esiintyvistä haitallisista vieraslajeista ja niiden torjunnasta kiinnostuneille.

Toimiminen vieraskasvikohteilla on mitä parhainta hyötyliikuntaa

Samalla kun helpotat alkuperäiskasvillisuuden ahdinkoa haitallisia vieraskasveja kitkemällä ja niittämällä, kohotat myös lihaskuntoasi ja vahvistat hapenottokykyäsi.

Kerrassaan mainio luontokuntosali on kaikille avoinna muun muassa Savonlinnan Heikinpohjassa entisellä yliopiston puutarhalla, jossa voi syyskesällä käydä lapiotöinä kaivamassa lupiininjuurakoita maasta pois vanhoja perennakasveja ja yrttejä tukahduttamasta.
Työkalut ja ohjeistuksen alueella toimimiseen saa tiedustelemalla niitä koordinaattorilta tai tulemalla mukaan yhteistalkoisiin, joita järjestetään alueella maanantai-iltaisin elokuussa. Talkoisiin kokoonnutaan 9.8., 16.8. ja 23.8. ja 30.8. klo 18 kasvihuoneen edustalla osoitteessa Heikinpohjantie 31.

Lupiininkitkentä puutarhalla tukee Savonlinnan kaupungin tavoitetta luoda Erik Laxmanin puistoksi nimetystä Kuninkaankartanonmäen alueesta viihtyisä, kaikille yhteinen ulkoiluympäristö pitkän historian omaavaan kulttuurimiljööseen.
Lupiinien kasvua ei yhdessä tai kahdessakaan kesässä saada tyystin tyrehdytettyä, mutta pitkäjänteisellä työllä ja estämällä kasvin siementuotto tulevina kasvukausina tavoitteeseen päästään.

Jättiläiset kuriin -hanke kiittää lämpimästi tähänastisia yhteistyökumppaneitaan merkittävistä teoista itäsavolaisen alkuperäisluonnon hyväksi ja toivottaa uudetkin vieraskasvitorjunnasta kiinnostuneet tahot mukaan yhteiseen toimintaan!
Lupiinin juurien kitkemistä voi tehdä omatoimisesti muuallakin kuin talkoissa, ja jättipalsamin torjuntaa kannattaa jatkaa aina pakkasiin asti siellä missä niitto tai kitkentä on aikaisemmin kesällä aloitettu.
Hillitään yhdessä haittakasvien leviämistä, jotta ne eivät enää valloittaisi uusia elinympäristöjä ja uhkaisi luonnon lajikirjoa ja monimuotoisuutta!

Lisätietoja:
Jättiläiset kuriin -hanke/Savonlinnan Seudun Kolomonen ry
Projektikoordinaattori Tiina Pulkkiselta
puhelin 044 7593 577
sähköposti tiina.pulkkinen@kolomonen.fi