Tarjolla tanssin taikaa

Tanssintaikaa

Tanssin taikaa ja tasapainoa 2 -hanke tarjoaa tanssinopetusta ja -ohjausta maaseudulla lapsista ikäihmisiin sekä tanssiliikunnan, paritanssin että soolotanssin kautta. Hankkeen kautta koulutetaan myös mm. vertaisohjaajia.

Tanssiliikunta monipuolisena lajina tukee kokonaisvaltaista hyvinvointiamme sekä fyysisen, psyykkisen että sosiaalisen puolen kautta. Hankkeen tavoitteena on elävöittää maaseudun asukkaiden arkea sekä lisätä liikettä, liikuntaa ja hyvinvointia tanssin keinoin.

Hanke tarjoaa tanssinopetusta ja -ohjausta lapsista ikäihmisiin sekä musiikkiliikunnan, tanssiliikunnan, paritanssin, että soolotanssin kautta. Ohjauksia pidetään pääosin lähiopetuksina, mutta myös etäohjaus on mahdollista. Hankkeessa koulutetaan ohjaajia, jotka voivat myös jatkossa toimia maaseudulla tanssinohjauksen parissa. Tanssin taikaa ja tasapainoa 2 -hankkeen toimintatapoja ovat mm. viikko- ja viikonloppukurssit, tanssilliset tapahtumat sekä tanssiliikunnan osuus jossain laajemmassa tapahtumassa.

Hanke tavoittaa eri-ikäiset kuntalaiset kohderyhmittäin ja yhteisissä toiminnoissa sekä tarjota myös kesäasukkaille mahdollisuus osallistua toimintaan esim. loma-aikoina. Lisäksi tanssin iloa viedään myös mm. varhaiskasvatuksen yksiköihin ja palvelukeskuksiin. Hanke toimii verkostomaisesti eli hankkeessa haetaan aktiivisesti erilaisia yhteistyötahoja ja -muotoja. Hanke hyödyntää paikallista osaamista ja tuo siihen lisäksi tanssin ammattilaisten ja pitkän linjan harrastajien tuen

Tanssin taikaa ja tasapainoa 2 -hankkeen toiminta-alueena ovat Piällysmies ry:n toiminta-alueen kunnat: Enonkoski, Heinävesi ja Savonlinnan maaseutualueet sekä Rajupusu Leader ry:n toiminta-alueen kunnat: Joroinen, Juva, Rantasalmi ja Sulkava. tueksi. Hankkeen yhteistyökumppaneita ovat erilaiset paikalliset toimijat, kuten esimerkiksi kyläseurat, aluejohtokunnat, yhdistykset, urheiluseurat, yritykset, koulut, varhaiskasvatuksen yksiköt, palvelutalot, kuntien liikuntatoimet sekä kansalaisopistot.
Hankkeen avulla kootaan yhteen maaseudun tanssista kiinnostuneita henkilöitä, joiden harrastuksen jatkuvuuden tukena hankkeen jälkeen voisi olla esim. kansalaisopiston tai kyläyhdistyksen tarjonta. Tavoitteena on myös löytää ja kokeilla erilaisia yhteistyömuotoja ja toimintatapoja poikkihallinnollisesti verkostoituen. Lisäksi hankeaikana koulutetaan ohjaajia esim. lastentanssiin ja ikäihmisten tanssiliikunnan ohjaamiseen.

Lisätietoja Tanssin taikaa ja tasapainoa 2 -hankkeen toiminnasta:
Etelä-Savon Liikunta ry
Projektipäällikkö Mari Kurtti
Sähköposti mari.kurtti@esliikunta.fi
Puhelin 044 0225422