Rahanhaku ei ole vielä lomalla

Rahaa

Vaikka monella onkin jo loma mielessä, niin vielä kannattaa iskeä kiinni kesäkuun avoimiin rahoitushakuihin.

THL:n Terveyden edistämisen määräraha

Perinteinen kesäkuun alun rahoitusväline on vuoden 2022 THL:n Terveyden edistämisen määräraha, jonka hakuaika on tänä vuonna päättyy 18.6.2021.

Määrärahalla tuetaan kunnissa toteutettavaa hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen toimintaa ottaen huomioon sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksen mukanaan tuomat muutokset kuntien toimintaan ja muodostuvat uudet yhdyspinnat.

Toiminnan pitää kohdentua vähentämään koronakriisin pitkän aikavälin kielteisiä vaikutuksia sekä lisääntyneen etätyön ja -opiskelun kielteisiä vaikutuksia väestön hyvinvointiin ja terveyteen. Toiminnan pitää pyrkiä vähentämään eriarvoisuuden lisääntymistä.

Toiminnan on tuettava Hyvinvoinnin, terveyden ja turvallisuuden edistäminen 2030 - valtioneuvoston periaatepäätöksen toimeenpanoa. Tuo periaatepäätös löytyy tämän linkin kautta.

Vuoden 2022 terveyden edistämisen määrärahan sisällölliset painopisteet ovat:
1. Tiedolla johtamisen kehittäminen kuntien hyvinvoinnin ja terveyden edistämistyössä.
2. Kulttuurihyvinvoinnin toimintamallien kehittäminen kuntien toiminnassa.
3. Paikallisten ehkäisevän päihdetyön menetelmien kehittäminen eri yhteisöissä.
4. Väestön ylipainoa ehkäisevien ja vähentävien toimintamallien kehittäminen kuntien toiminnassa.

Lisätietoja THL:n Terveyden edistämisen määrärahan hausta löytyy tämän linkin kautta.

ESR:n "häntiä" päättyneeltä ohjelmakaudelta

EU-ohjelmakauden 2014-2020 loppukauden haku Kestävää kasvua ja työtä 2014–2020 - Suomen rakennerahasto-ohjelmasta Etelä-Savossa jatkuu edelleen jatkuvana hakuna ESR-toimintalinjoille 3, 4 ja 5.

Hankkeiden toteutusaika voi olla korkeintaan kolme vuotta. Tämänhetkisen tiedon mukaan ohjelmakauden 2014-2020 hankkeita voi toteuttaa 31.8.2023 asti.

Rahoitettavilta hankkeilta edellytetään hankehakemuksessa perusteltua aluekehitysvaikuttavuutta, joka vahvistaa maakunnan elinvoimaa. Hakemuksessa on esitettävä selkeästi ja lyhyesti kehityshaaste tai ongelma ja siihen tavoiteltava ratkaisu. Rakennerahasto-ohjelman vastaavuuden lisäksi hankehakemusten odotetaan olevan konkreettisia ja tarvelähtöisiä.

Rahoitusta on siis haettavissa seuraaville toimintalinjoille:
3.Työllisyys ja työvoiman liikkuvuus (ESR)
4.Koulutus, ammattitaito ja elinikäinen oppiminen (ESR)
5.Sosiaalinen osallisuus ja köyhyyden torjunta (ESR)

ESR-rahoituksessa painotetaan erityisesti seuraavia kriteereitä:
Tuettava toiminta parantaa palveluja äkillisen taloustilanteen muutoksen johdosta lomautettujen ja työttömäksi jääneiden ohjaukseen, neuvontaan, työllistymiseen ja osaamisen kehittämiseen
Tuettava toiminta edistää mikro- ja pk-yritysten liiketoiminnan uudistamista ja johtamista
Tuettava toiminta edistää työmarkkinoiden ulkopuolella olevien ja syrjäytymisvaarassa olevien henkilöiden osallisuutta ja hyvinvointia tukevia toimenpiteitä.

Hakemukset jätetään EURA-järjetelmän kautta.
Varsinainen hakusivu löytyy ELY:n sivuilta.
Lisäapuja löytyy myös Hakijan oppaasta.