Osallisuus kansanvallan ehtona

Osallisuus Etelä-Savossa

Osallisuus on olennainen osa demokratian toteutumista ja se toimii aluekehityksen voimavarana. Tämä viisaus on otettu keskeisesti perustaksi myös Etelä-Savon hyvinvointialueen valmistelussa. Tavoitetta toteuteaan Etelä-Savon osallisuusohjelmassa, jonka lähtökohtina on, että kaikilla on mahdollisuus osallistua ja vaikuttaa päätöksentekoon ja saada äänensä kuuluviin. Osallisuus luo tasa-arvoa, eheyttä ja hyvinvointia. Asukkaiden aktiivisuus luo myönteistä ilmapiiriä ja lisää alueen elinvoimaa. Osallisuudella vahvistetaan vuoropuhelua ja rakennetaan avoimuutta.

Osallisuuden avulla ehkäistään kansalaisten syrjäytymistä ja vetäytymistä ja siten myös kansalaisten turhautumista ja passiivisuutta. Etelä-Savon hyvinvointialue on sitoutunut edistämään osallisuutta hankkeissa, piloteissa ja vuoden 2023 alussa aloittavan hyvinvointialueen suunnittelussa Etelä-Savon osallisuusohjelman mukaisesti.

Tässä toiminnassa osallisuuden tasot on luokiteltu kolmesi kokonaisuudeksi:

  • Kokemus yhteisöön kuuluvuudesta
  • Kokemus, että kansalaista kuullaan
  • Kokemus, että jokaisella on mahdollisuus vaikuttaa
  • Osallisuus toimijuutena
  • Osallisuus kumppanuutena

Etelä-Savon hyvinvointialueen suunnittelussa ja toteutuksessa sallisuutta toteutetaan siten, että vaikuttamiseen on suorat vaikutuskanavat ja kuulemisella on merkitystä. Kansalaisaktiivisuudelle löytyy areenoita, arvostusta ja toimintaedellytyksiä. Viranomaisten ja asukkaiden yhdessä toteuttama kehittämistoiminta edustaa osallisuuden syvintä tasoa.

Lisätietoa Etelä-Savon hyvinvointialueen valmistelun ja toteutuksen osallisuusteemasta tämän linkin kautta.

Lisätietoja:

Etelä-Savon hyvinvointialueuudistus
viestintäkoordinaattori Sanna Koskimäki
puhelin 040 359 7561
sähköposti sanna.koskimaki@etela-savo.fi