Ajankohtaisia aineistoja ja mielenkiintoisia materiaaleja

Internetin ihmeellinen maailma tarjoaa meille yhdistystoimijoille jatkuvasti monenlaisia ajankohtaisia aineistoja ja mielenkiintoisia materiaaleja.

Kolomosen kuukausiposti pyrkii seulomaan niistä teille joka ilmestymiskertaan "parhaat palat ja loistavimmat linkit.

Tässä helmikuun kuukausipostissa nostamme esiin seuraavat aineistot ja polut niiden pariin.

Hyvät kokouskäytännöt yhdistystoiminnassa
Vakiintuneet kokouskäytännöt auttavat onnistuneen kokouksen järjestämisessä. Sivuiltamme löydät tarpeellisen tiedon kokouksista yhdistystoiminnassa, hyviä käytännön vinkkejä muun muassa etäkokousten järjestämiseen sekä paljon erilaista materiaalia kokousten tueksi.
Linkki sivustolle.

Onnistunutta osallisuutta nuorille
Kuulla vai kuunnella? Osallistaa vai osallistua? Miten tehdä nuorten osallisuudesta vaikuttavaa? Nuorten osallisuuden vahvistamiseksi on laadittu laatukriteerit, jotka auttavat arvioimaan ja kehittämään osallisuutta kunnissa. Sivustolla on myös tietoa nuorten osalllisuudesta, työkaluja osallisuuden toteuttamiseen ja esimerkkejä kuntien toteutuneista osallisuusprosesseista. Lisäksi sivustolle rakentuu nuorten 1000 ratkaisua yhteiskunnallisiin ongelmiin.
Linkki sivustolle.

Marttojen maksuton verkkokurssi vieraslajeista sekä ekologisesta pihanhoidosta
Haitalliset vieraslajit aiheuttavat ekologisia, taloudellisia ja terveydellisiä ongelmia. Vieraslajit leviävät ihmisten mukana ympäri maailmaa. Kotipihan harmittomalta tuntuva koristekasvi saattaa muuttua haitalliseksi päästessään leviämään ympäristöön. Marttojen verkkokurssilla opitaan lisää vieraslajeista ja tutustutaan ekologiseen pihanhoitoon. Kurssi on avoin kaikille kiinnostuneille.
Vieraslajit-verkkokurssilla opitaan haitallisten vieraslajien havainnointia ja tunnistamista. Osallistujat saavat keinoja lajien leviämisen estämiseen ja torjuntaan. Kurssilla perehdytään myös ekologisesti kestävän kotipihan suunnitteluun ja turvallisten puutarhakasvien valintaan. Lisäksi annetaan vinkkejä vieraslajeihin liittyvien tapahtumien järjestämiseen.
Vieraslajit-verkkokurssi on avoin kaikille kiinnostuneille. Kurssi suoritetaan itsenäisesti ja se on osallistujille maksuton. Kurssi järjestetään Marttojen verkko-oppimisalustalla, Martta-akatemiassa.
Lisää aiheesta.

Kuka voi toimia vapaaehtoisena? Jos itse tarvitsee tukea, voiko auttaa muita?
Muistiliitto ry ja Kansalaisareena ry järjestivät 10.2 Vapaaehtoistoiminta on kaikille – erilaiset vapaaehtoistoimijat ja tuetun vapaaehtoistoiminnan mahdollisuudet -webinaarin. Webinaari tarjosi esimerkkejä tuetusta vapaaehtoistoiminnasta, sekä laajensi tietoa ja tietoisuutta siitä, miten lisätä vapaaehtoistoiminnan kentällä usein piiloon jäävien ihmisryhmien mahdollisuuksia toimia vapaaehtoisena.
Webinaarin tallenne ja muu materiaali löytyvät täältä.

Järjestöjen sosiaaliturvaopas 2021
Verkkosivuille on koottu laajasti tietoa pitkäaikaissairaiden ja vammaisten henkilöiden sekä ikääntyneiden henkilöiden sosiaaliturvasta ja palveluista. Oppaan tavoitteena on tarjota yhdestä paikasta selkeää ja ajantasaista tietoa sosiaaliturvan kiemuroista.
Sosiaaliturvan tarkoituksena on turvata ihmisille riittävä toimeentulo ja huolenpito kaikissa elämäntilanteissa. Sosiaaliturva koostuu palveluista ja toimeentuloa turvaavista rahallisista etuuksista. Oppaasta hyötyvät kaikki asiasta kiinnostuneet, ja se on sosiaali- ja terveydenhuollon työntekijöiden käytettävissä. Opas on hyvä työväline järjestöjen työntekijöille ohjausta ja neuvontaa varten.
Tavoitteena on sosiaaliturvan tunnetuksi tekeminen ja käytön helpottaminen. Lähteinä on käytetty julkisia asiakirjoja sekä asiantuntijatietoa. Opastyöryhmä kiittää lämpimästi kaikkia oppaan työstämisessä avustaneita asiantuntijoita arvokkaasta, asiantuntevasta ja perusteellisesta työstä.
Julkaisun on kirjoittanut 19 järjestöstä koostuva työryhmä, johon kuuluvat Aivoliitto, Aivovammaliitto, Eläkeliitto, Eläkkeensaajien Keskusliitto, Hengitysliitto, IBD ja muut suolistosairaudet ry, Invalidiliitto, Kehitysvammaisten Tukiliitto, Mielenterveyden keskusliitto, Munuais- ja maksaliitto, Neuroliitto, Näkövammaisten liitto, Omaishoitajaliitto, Psoriasisliitto, Suomen CP-liitto, Suomen Diabetesliitto, Suomen Nivelyhdistys, Suomen Sydänliitto ja Suomen Syöpäpotilaat.
Linkki aineistoon.

Kansalaisareenalta julkaisu vertaistuen moninaisuudesta
Kansalaisareena on julkaissut artikkelikokoelman vertaistoiminnasta! Teos on nimeltään Vertaistuen moninaisuus ja nimensä mukaisesti se käsittelee laaja-alaisesti vertaistukitoimintaa kokemusasiantuntijuutta unohtamatta.
Teoksen verkkoversion voi lukea täällä.