Aika lausua yhdistyslain uudistuksesta

Kansalaistoiminta-kuva

Oikeusministeriön työryhmä ehdottaa muutoksia yhdistyslakiin ja kevyempää sääntelyä löyhemmin järjestäytyneille kansalaisjärjestöille. Tarkoituksena on parantaa yhdistysten ja muiden kansalaistoimijoiden toimintamahdollisuuksia.

Työryhmän mietinnössä ehdotetaan muun muassa, että yhdistysten kokouksiin osallistumista etänä helpotetaan ja sallitaan kokouksen järjestäminen kokonaan verkossa. Nyt voimassa olevaa etäosallistumisen sallivan väliaikaisen lain voimassaoloa jatkettaisiin ehdotuksen mukaan kesäkuun 2022 loppuun asti, jolloin pysyvä yhdistyslain muutos voisi tulla voimaan.

Työryhmä ehdottaa myös, että yhdistysten olisi jatkossa mahdollista valita toimitusjohtaja. Tällä pyritään siihen, että yhdistyksillä olisi enemmän mahdollisuuksia valita niille parhaiten soveltuva hallintomalli niin, että toimivalta ja vastuut hallinnossa jakautuvat tarkoituksenmukaisesti. Lisäksi ehdotetaan yhdistysten yhdistämisen helpottamista sekä jäsen- ja liittoäänestyksen sallimista hallituksen valinnassa.

Lisäksi työryhmä ehdottaa uuden toimintaryhmälain säätämistä. Tällä lailla perinteistä yhdistystoimintaa kevyemmin järjestäytyneen kansalaistoiminnan tarpeet voitaisiin ottaa paremmin huomioon. Toimintaryhmä voisi järjestää hallintonsa ja päätöksentekonsa tavallista yhdistystä selvästi kevyemmin ja sen perustaminen ja rekisteröinti olisi helpompaa. Toimintaryhmärekisteriä pitäisi Patentti- ja rekisterihallitus.

Työryhmä ehdottaa myös, että pienimpien yhdistysten ja toimintaryhmien tilinpito voidaan järjestää kirjanpitolakia kevyemmin.
Yhdistyslakia halutaan uudistaa ja tarjota yhteisölliselle kansalaistoiminnalle myös kevyempää muotoa, jotta se vastaisi paremmin yhteiskunnan ja kansalaistoiminnan muutoksiin. Perinteisen yhdistystoiminnan ohella kansalaistoimintaa on yhä enemmän vapaamuotoisemmissa ryhmissä.

Työryhmän ehdotukseen voi antaa lausunnon Lausuntopalvelu.fi:ssä 14.4.2021 saakka.

Työryhmän mietintö löytyy tästä linkistä.

Lausuntopalvelu.fi sivustolta lausuntopyyntö löytyy tästä linkistä.