Kolomosen kuukausiposti helmikuu 2021

YSSI.FI -palvelualusta laajenee koko maakuntaan

16.2.2021

Vuoden 2021 maaliskuussa avattavalta Etelä-Savon maakunnan yhteiseltä yhdistysten palvelualustalta löytyy yhteinen paikka kaikille maakunnan yhdistysten tärkeille tiedoille ja toiminnalle.

Me Savonlinnan seudun toimijat voimme tässä asiassa hieman röyhistää rintaamme, sillä maakunnallinen yhdistysten palvelualusta rakennetaan Kolomosen yhdessä yhteistyökumppaneidensa kanssa rakentaman YSSI.FI -palvelualustan laajennuksena.

Kaikki Etelä-Savon alueen yhdistykset pääsevät itse viemään ja päivittämään tietoja alustalle ja alustan käyttö on YSSI.FI -palvelualustan tapaan täysin ilmaista. YSSI.FI -palvelualustalla jo olevien toimijoiden ei tarvitse tehdä mitään (no tietojen ajantasaisuuden toki voi päivittää), vaan tiedot siirtyvät uuteen palvelualustaan automaattisesti. YSSI.FI -palvelualustan kehittämistä jatketaan Savonlinnan seudulla entiseen tapaan yhdessä eri yhteistyökumppaneiden kanssa eivätkä kaikki YSSI.FI -palvelualustan palvelukokonaisuudet siirry uudistuksessa koko maakuntaa kattaviksi.

Palvelualusta on perustettu YhES – Yhdistykset Etelä-Savossa järjestöneuvottelukunnan aloitteesta. Alusta toteutuu maakunnan kehittämisrahalla Etelä-Savon maakuntaliiton Järjestöjen ääni mukaan maakunnan kehittämiseen -hankkeen kautta.

Yhdistysten palvelualusta on maakunnan yhteinen voimanponnistus, jonka mahdollistavat Mikkelin ja Pieksämäen kaupungit ja Essote sekä Savonlinnan Seudun Kolomonen ry yhdessä Savonlinnan kaupungin ja Sosterin kanssa. Perustamista tukevat myös Järjestö 2.0 Etelä-Savo ja maakunnan monet muut toimijat.

Kärryillä alustan kehityksestä pysyt myös seuraamalla tiedostusta Facebookissa tai Instagramissa tunnisteilla @yhesjarjestoneuvottelukunta ja #yhdistykseteläsavossa.

Tule mukaan tekemään yhdessä parasta jälkeä!

Lisätietoja: Emmi Fjällström, osallisuuskoordinaattori Etelä-Savon maakuntaliitto emmi-elina.fjallstrom@esavo.fi Sirpa Kolistaja, toiminnanjohtaja Savonlinnan Seudun Kolomonen ry sirpa.kolistaja@kolomonen.fi

 

 

Aika lausua yhdistyslain uudistuksesta

16.2.2021
Kansalaistoiminta-kuva

Oikeusministeriön työryhmä ehdottaa muutoksia yhdistyslakiin ja kevyempää sääntelyä löyhemmin järjestäytyneille kansalaisjärjestöille. Tarkoituksena on parantaa yhdistysten ja muiden kansalaistoimijoiden toimintamahdollisuuksia.

Työryhmän mietinnössä ehdotetaan muun muassa, että yhdistysten kokouksiin osallistumista etänä helpotetaan ja sallitaan kokouksen järjestäminen kokonaan verkossa. Nyt voimassa olevaa etäosallistumisen sallivan väliaikaisen lain voimassaoloa jatkettaisiin ehdotuksen mukaan kesäkuun 2022 loppuun asti, jolloin pysyvä yhdistyslain muutos voisi tulla voimaan.

Työryhmä ehdottaa myös, että yhdistysten olisi jatkossa mahdollista valita toimitusjohtaja. Tällä pyritään siihen, että yhdistyksillä olisi enemmän mahdollisuuksia valita niille parhaiten soveltuva hallintomalli niin, että toimivalta ja vastuut hallinnossa jakautuvat tarkoituksenmukaisesti. Lisäksi ehdotetaan yhdistysten yhdistämisen helpottamista sekä jäsen- ja liittoäänestyksen sallimista hallituksen valinnassa.

Lisäksi työryhmä ehdottaa uuden toimintaryhmälain säätämistä. Tällä lailla perinteistä yhdistystoimintaa kevyemmin järjestäytyneen kansalaistoiminnan tarpeet voitaisiin ottaa paremmin huomioon. Toimintaryhmä voisi järjestää hallintonsa ja päätöksentekonsa tavallista yhdistystä selvästi kevyemmin ja sen perustaminen ja rekisteröinti olisi helpompaa. Toimintaryhmärekisteriä pitäisi Patentti- ja rekisterihallitus.

Työryhmä ehdottaa myös, että pienimpien yhdistysten ja toimintaryhmien tilinpito voidaan järjestää kirjanpitolakia kevyemmin.
Yhdistyslakia halutaan uudistaa ja tarjota yhteisölliselle kansalaistoiminnalle myös kevyempää muotoa, jotta se vastaisi paremmin yhteiskunnan ja kansalaistoiminnan muutoksiin. Perinteisen yhdistystoiminnan ohella kansalaistoimintaa on yhä enemmän vapaamuotoisemmissa ryhmissä.

Työryhmän ehdotukseen voi antaa lausunnon Lausuntopalvelu.fi:ssä 14.4.2021 saakka.

Työryhmän mietintö löytyy tästä linkistä.

Lausuntopalvelu.fi sivustolta lausuntopyyntö löytyy tästä linkistä.

Ajankohtaisia aineistoja ja mielenkiintoisia materiaaleja

15.2.2021

Internetin ihmeellinen maailma tarjoaa meille yhdistystoimijoille jatkuvasti monenlaisia ajankohtaisia aineistoja ja mielenkiintoisia materiaaleja.

Kolomosen kuukausiposti pyrkii seulomaan niistä teille joka ilmestymiskertaan "parhaat palat ja loistavimmat linkit.

Tässä helmikuun kuukausipostissa nostamme esiin seuraavat aineistot ja polut niiden pariin.

Hyvät kokouskäytännöt yhdistystoiminnassa
Vakiintuneet kokouskäytännöt auttavat onnistuneen kokouksen järjestämisessä. Sivuiltamme löydät tarpeellisen tiedon kokouksista yhdistystoiminnassa, hyviä käytännön vinkkejä muun muassa etäkokousten järjestämiseen sekä paljon erilaista materiaalia kokousten tueksi.
Linkki sivustolle.

Onnistunutta osallisuutta nuorille
Kuulla vai kuunnella? Osallistaa vai osallistua? Miten tehdä nuorten osallisuudesta vaikuttavaa? Nuorten osallisuuden vahvistamiseksi on laadittu laatukriteerit, jotka auttavat arvioimaan ja kehittämään osallisuutta kunnissa. Sivustolla on myös tietoa nuorten osalllisuudesta, työkaluja osallisuuden toteuttamiseen ja esimerkkejä kuntien toteutuneista osallisuusprosesseista. Lisäksi sivustolle rakentuu nuorten 1000 ratkaisua yhteiskunnallisiin ongelmiin.
Linkki sivustolle.

Marttojen maksuton verkkokurssi vieraslajeista sekä ekologisesta pihanhoidosta
Haitalliset vieraslajit aiheuttavat ekologisia, taloudellisia ja terveydellisiä ongelmia. Vieraslajit leviävät ihmisten mukana ympäri maailmaa. Kotipihan harmittomalta tuntuva koristekasvi saattaa muuttua haitalliseksi päästessään leviämään ympäristöön. Marttojen verkkokurssilla opitaan lisää vieraslajeista ja tutustutaan ekologiseen pihanhoitoon. Kurssi on avoin kaikille kiinnostuneille.
Vieraslajit-verkkokurssilla opitaan haitallisten vieraslajien havainnointia ja tunnistamista. Osallistujat saavat keinoja lajien leviämisen estämiseen ja torjuntaan. Kurssilla perehdytään myös ekologisesti kestävän kotipihan suunnitteluun ja turvallisten puutarhakasvien valintaan. Lisäksi annetaan vinkkejä vieraslajeihin liittyvien tapahtumien järjestämiseen.
Vieraslajit-verkkokurssi on avoin kaikille kiinnostuneille. Kurssi suoritetaan itsenäisesti ja se on osallistujille maksuton. Kurssi järjestetään Marttojen verkko-oppimisalustalla, Martta-akatemiassa.
Lisää aiheesta.

Kuka voi toimia vapaaehtoisena? Jos itse tarvitsee tukea, voiko auttaa muita?
Muistiliitto ry ja Kansalaisareena ry järjestivät 10.2 Vapaaehtoistoiminta on kaikille – erilaiset vapaaehtoistoimijat ja tuetun vapaaehtoistoiminnan mahdollisuudet -webinaarin. Webinaari tarjosi esimerkkejä tuetusta vapaaehtoistoiminnasta, sekä laajensi tietoa ja tietoisuutta siitä, miten lisätä vapaaehtoistoiminnan kentällä usein piiloon jäävien ihmisryhmien mahdollisuuksia toimia vapaaehtoisena.
Webinaarin tallenne ja muu materiaali löytyvät täältä.

Järjestöjen sosiaaliturvaopas 2021
Verkkosivuille on koottu laajasti tietoa pitkäaikaissairaiden ja vammaisten henkilöiden sekä ikääntyneiden henkilöiden sosiaaliturvasta ja palveluista. Oppaan tavoitteena on tarjota yhdestä paikasta selkeää ja ajantasaista tietoa sosiaaliturvan kiemuroista.
Sosiaaliturvan tarkoituksena on turvata ihmisille riittävä toimeentulo ja huolenpito kaikissa elämäntilanteissa. Sosiaaliturva koostuu palveluista ja toimeentuloa turvaavista rahallisista etuuksista. Oppaasta hyötyvät kaikki asiasta kiinnostuneet, ja se on sosiaali- ja terveydenhuollon työntekijöiden käytettävissä. Opas on hyvä työväline järjestöjen työntekijöille ohjausta ja neuvontaa varten.
Tavoitteena on sosiaaliturvan tunnetuksi tekeminen ja käytön helpottaminen. Lähteinä on käytetty julkisia asiakirjoja sekä asiantuntijatietoa. Opastyöryhmä kiittää lämpimästi kaikkia oppaan työstämisessä avustaneita asiantuntijoita arvokkaasta, asiantuntevasta ja perusteellisesta työstä.
Julkaisun on kirjoittanut 19 järjestöstä koostuva työryhmä, johon kuuluvat Aivoliitto, Aivovammaliitto, Eläkeliitto, Eläkkeensaajien Keskusliitto, Hengitysliitto, IBD ja muut suolistosairaudet ry, Invalidiliitto, Kehitysvammaisten Tukiliitto, Mielenterveyden keskusliitto, Munuais- ja maksaliitto, Neuroliitto, Näkövammaisten liitto, Omaishoitajaliitto, Psoriasisliitto, Suomen CP-liitto, Suomen Diabetesliitto, Suomen Nivelyhdistys, Suomen Sydänliitto ja Suomen Syöpäpotilaat.
Linkki aineistoon.

Kansalaisareenalta julkaisu vertaistuen moninaisuudesta
Kansalaisareena on julkaissut artikkelikokoelman vertaistoiminnasta! Teos on nimeltään Vertaistuen moninaisuus ja nimensä mukaisesti se käsittelee laaja-alaisesti vertaistukitoimintaa kokemusasiantuntijuutta unohtamatta.
Teoksen verkkoversion voi lukea täällä.

 

 

 

 

 

Kevään kumppanuuspöydät toteutetaan verkossa

15.2.2021
Juliste - kumppanuuspöydät

Kevään 2021 kumppanuuspöydät järjestetään etänä Teams-yhteyttä käyttämällä.

Teamsin välityksellä kuntalaiset pääsevät osallistumaan keskusteluun sekä ottamalla puheenvuoron että kirjoittamalla kommenttikenttään.

Teamsin ohella järjestämme myös erillisen streamauksen LÄHDE vaikuttaa -hankkeen Facebook-sivulla, jolloin kuntalaiset voivat osallistua keskusteluun kirjoittamalla kommentin videon kommenttikenttään. Paikanpäällä kumppanuuspöydässä koordinaattorimme lukee ääneen tätä kautta tulleet kommentit.

Hankekoordinaattori auttaa mielellään niin toimenpide-esityksen tekemisessä, Teamsin käytössä kuin muissakin kuntalaisten ideoiden eteenpäin viemiseen liittyvissä asioissa.

Onko sinulla kehitysidea asuinalueesi viihtyisyyden parantamiseksi tai onko yhdistyksellänne haaveissa tai jopa suunnitteilla jokin yleishyödyllinen panostus, joka tarvitsisi avustusta? Esimerkkejä viime vuonna toteutuneista esityksistä löytyy täältä.

Linkki toimenpide-esityksen tekemiseen:
https://www.savonlinnankylat.fi/lahde-vaikuttaa-2-0-hanke/esitys-kumppanuuspoydalle/

Kumppanuuspöytien päivämäärät ja kokouslinkit:

Punkaharju ke 10.3.2021 Liity kokoukseen napsauttamalla tätä

Sääminki ke 17.3.2021 Liity kokoukseen napsauttamalla tätä

Savonranta ti 23.3.2021 Liity kokoukseen napsauttamalla tätä

Kaupunkikeskusta ke 7.4.2021 Liity kokoukseen napsauttamalla tätä

Kerimäki ti 27.4.2021 Liity kokoukseen napsauttamalla tätä

Toivottavasti nähdään ja kuullaan kumppanuuspöydissä!

Heräsikö kysymyksiä tai ajatuksia?

Hankekoordinaattori on täällä teitä varten:
Meeri Larinen
044 7413363
lahde.vaikuttaa@gmail.com
LÄHDE vaikuttaa -hanke Facebookissa

Kokoustoiminnan rajoitukset edelleen voimassa

15.2.2021

Vuosikokousten aikaan tulee muistaa, että koronapandemian vuoksi voimassa on edelleen mittava joukko rajoitustoimia, mutta myös joitakin poikkeuksellisia toimia yhdistyksen yleisen kokouksen järjestämiseen.
Viime vuonna voimassa ollutta lakia (290/2020) vastaavaa ei ole enää voimassa, joten sääntöihin perustuvaa kokousta ei voida enää viime vuoden tapaan siirtää sääntömääräistä ajankohtaa myöhemmäksi.

Lisäksi on syytä muistaa, että nämä rajoitukset määräyryvät koronapandemian alueellisen tilan mukaan. Epidemian "tasoja" on kolme, perusvaihe, kiihtymisaihe ja leviämisvaihe. Yleistietoja näistä epidemian eri vaiheiden vaikutuksesta rajoituksiin löytyy mm. STM:n sivuilta.

Tämän kuukausipostin lähetysvaiheessa Itä-Savon sairaanhoitopiirin alueella ollaan kiihtymisvaiheessa, ja tämä aiheuttaa esimerkiksi yhdistysten yleisten kokousten (kevät- ja vuosikokoukset) järjestämiselle erityisiä ehtoja.
Keskeisin kokouksia koskeva rajoitus on yleisömäärä, joka (hieman tulkinnasta riippuen) koskee myös yhdistysten yleisiä kokouksia. Nykytilanteessa tuo rajoitus on 20 henkilöä samaan aikaan samassa tilassa koronasuojautumistoimet huomioiden. Käytännössä tätä tarkoittaa sitä, että eri toimin (etäosastuminen, valtuutettu, usea kokoustila+sähköinen yhteys) tulee turvata jäsenten osallistumismahdollisuus kokoukseen ilman, että 20 hengen "yhteinen fyysinen kokoontuminen" toteutuu.

Sosterin ajantasaiset ohjeet koronatilanteeseen liittyen löytyvät tämän linkin kautta.

Myös järjestötalo Kolomosen aukiolossa on voimassa koronarajoituksia, joiden mukaan järjestötalo on suljettu helmikuun 2021 loppuun ja työntekijät ovat etätöissä. Järjestötalo Kolomosen "koronatiedote" päivitetään tilannemuutosten mukaisesti tähän linkkiin.

Yhdistysten yleisten kokousten järjestämiseen liityvät keskeisimmät "kevennykset" löytyvät kesäkuun 2021 loppuun voimassa olevasta Laki väliaikaisesta poikkeamisesta osakeyhtiölaista, osuuskuntalaista, yhdistyslaista ja eräistä muista yhteisölaeista covid-19-epidemian leviämisen rajoittamiseksi. Tästä laista löytyvät ne muutokset, jotka Yhdistyslain osalta on määräaikaisena muutoksenna säädetty.

Keskeisimmät Yhdistyslakia koskevat poikkemat ovat:
1. Yhdistyslain 25 §:n 1 momentista ja säännöistä poiketen hallituksen päätöksellä voidaan sallia, että asiamies voi edustaa yhtä tai useampaa jäsentä yhdistyksen kokouksessa. Mainitun lain 21 §:stä poiketen hallitus voi sallia, että myös valtuutettu saa valtuuttaa toisen valtuutetun käyttämään oikeuttaan valtuutettujen kokouksessa. Yhdistyksen tai valtuutettujen kokouksessa järjestettävässä äänestyksessä saman asiamiehen edustamien jäsenten tai valtuutettujen yhteenlaskettu äänimäärä on enintään kymmenesosa kokouksessa edustettujen jäsenten tai valtuutettujen yhteenlasketusta äänimäärästä, jollei säännöissä sallita suurempaa ääniosuutta.
2. Yhdistyslain 17 §:n 2 momentin ensimmäisestä virkkeestä ja 21 §:stä poiketen yhdistyksen hallitus voi sallia 17 §:n 2 momentissa tarkoitetun osallistumisen kokoukseen postitse taikka tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen avulla, vaikka tällaista menettelyä ei ole sallittu säännöissä ja vaikka yhdistys ei ole hyväksynyt tätä varten mainitun lain 30 §:ssä tarkoitettua äänestys- ja vaalijärjestystä.
3. Hallitus voi päättää, että kesäkuun 2021 loppuun mennessä järjestettävään yhdistyksen kokoukseen osallistumisen edellytyksenä on ilmoittautuminen yhdistyksen kokoukseen viimeistään tiettynä päivänä, joka voi olla aikaisintaan kaksi viikkoa ennen kokousta. Tällöin kokouskutsuaika lasketaan viimeisestä ilmoittautumispäivästä.

Lisää tietoa yhdistysten yleisten kokousten ja yleisötilaisuuksien järjestämisestä löytyy mm:
Oikeusministeriön kysymyksiä ja vastauksia koronasta -sivustolta
Valtioneuvoston usein kysytyt kysymykset -sivustolta
Aluehallintovirastojen yhteiseltä usein kysyttyjä kysymyksiä koronaviruksesta -sivustolta.

Hankerekisteri valmis täyttöön -ja käyttöön

15.2.2021

Joko yhdistyksenne tai yhteisönne hanke on muiden nähtävänä myös Savonlinnan Seudun Hankerekisterissä?

Hankerekisteri

Savonlinnan Seudun Kolomonen ry kokoaa ja ylläpitää osana YSSI.FI-palvelua Savonlinnan seudun hankerekisteriä, johon kootaan kaikki sellaiset HYTE-alan (hyvinvointi, terveys, osallisuus, vapaa-aika, harrasteet yms.), osallisuuden ja työllisyyden hankkeet, joissa on monitoimijainen (yhteiskunnan eri toimijat+kolmas sektori) toteutuspohja. Hankerekisteriin kootaan tieto myös näiden hankkeiden kautta eri toimijoiden käyttöön saatavista henkilö-, osaamis- ja materiaaliresursseista ja yhteydet näiden hyödyntämiseen.

Nyt tämä hankerekisteri on saatu perustettua Savonlinnan Seudun Kolomonen ry:n (ja Jargon Oy:n) toimesta Savonlinnan kaupungin tuella. Hankerekisteriä vielä tosin ”viilataan” tuon henkilö-, osaamis- ja materiaaliresurssien osalta, mutta jo nyt sinne on ajettu joukko yksittäisiä ESR-, STEA- ja Leader-hankkeita.
Toivomme, että tarkistatte pikaisesti omien ko. hankkeiden tilanteen hankerekisterin osalta. Mikäli hankkeenne vielä puuttuu Hankerekisteristä, pyydämme teitä pikaisesti lisäämän sen rekisteriin tämän linkin kautta.

Lisätietoja tämän viestin asioista antavat Savonlinnan Seudun Kolomonen ry:ssä toiminnanjohtaja Sirpa Kolistaja, puhelin 0500 691 574, sähköposti sirpa.kolistaja@kolomonen.fi ja yhdistyskoordinaattori Kimmo Käärmelahti, puhelin 044 741 9820, sähköposti kimmo.kaarmelahti@kolomonen.fi

UKT – Unelmien kesätyöhaku on käynnissä!

4.2.2021

UKT - Unelmien kesätyökilpailu järjestetään jo viidennettä kertaa Asukasloikassa

Jos olet 16-22-vuotias nuori tai tiedät nuorenjolla on idea unelmiensa kesätyöksi, joka luo viihtyisyyttä ja yhdessä tekemistä Savonlinnan asukkaille, ota yhteyttä Asukasloikan projektiassistenttiin Johanna Kärkkäiseen, johanna.karkkainen@kolomonen.fi, puh 044 571 5931 tai täytä sähköinen hakemus osoitteessa asukasloikka.fi/materiaalipankki

Kesätyö on noin 1-2 kk mittainen ja toteutetaan 1.6.-31.8. välisenä aikana Savonlinnan kaupunkikeskustassa.

Vielä on aikaa hakea! Lähetä hakemus 28.2. mennessä, ja parhaat ideat valitaan! 

UKT 2021 - JULISTE-03

Tapahtumahaku 2021 avattu yhdistyksille!

5.2.2021
Hae tukea tapahtumaan!

Asukasloikka Savonlinna- hankkeesta voi yhdistykset ja osuuskunnat hakea rahallista tukea omiin tapahtumiin vuodelle 2021. Yhdistyksen tai henkilön on myös mahdollista suunnitella tapahtuma, jonka toteuttaa jokin muu yhdistys. 

Yhdistyksellä on käytettävissä 200-3000 €/tapahtuma ja tuki maksetaan yhdistykselle jälkikäteen toteutuneiden kulujen mukaan.

Asukasloikka on päivittänyt tapahtumaprosessiin kriteeritjotka tulee täyttyä tapahtumaa suunnitellessa ja toteuttaessa:

  • Tapahtumatukea myönnetään vain yhdistyksille ja osuuskunnille 
  • Tapahtuma on Savonlinnan taajama-alueella 
  • Kohderyhmä työikäiset, ensisijaisesti heikommassa osallisuusasemassa olevat henkilöt! 
  • Edistää tasa-arvoa, ympäristötietoutta, osallisuutta tai hyvinvointia 
  • Yhteistyö yhdistysten kanssa 
  • Jos tapahtuma on jo toteutettu aikaisemmin, niin siinä tulisi olla jotain uutta edelliseen kertaan nähden
  • Ei juhlatilaisuuksia, esim. yhdistysten järjestämiä sisäisiä tilaisuuksia, vuosijuhlia, tms. 
  • Ei passiivista kuuntelemista, vaan toiminnallista tekemistä kohderyhmälle 

 

Asukasloikassa toivomme, että tapahtumat järjestetään kevät-ja kesäpainotteisesti.

Jos sinulla on idea tapahtuman luomiseksi, tee tapahtumasuunnitelma Asukasloikan nettisivuilla asukasloikka.fi/materiaalipankki. Sieltä löydät myös tapahtuman prosessikaavion.  

Lisätietoja saat projektiassistentti Johanna Kärkkäiseltäjohanna.karkkainen@kolomonen.fi, puh. 044 571 5931 

Hankepooli kokoontuu rahan hakuun

15.2.2021
Rahaa

Kuten Savonlinnan Seudun Kolomonen ry:n yhdessä Etelä-Savon ELY-keskuksen kanssa järjestämässä ESR-rahoituksen teams-seminaarissa 14.1.2021 ilmeni, on Etelä-Savon osalta vielä (ohjelmakauden jo päätyttyä vuoden 2020 lopussa) jaossa menneen ohjelmakauden ESR-rahoituksen ”häntiä” liki 3 000 000 euroa.

Hakuaikaa on kesäkuuhun 2021 saakka ja käyttöaikaa peräti kesäkuuhun 2023 saakka.

ESR:n haussa olevien resursien ja kevään 2021 hakuajan puitteissa valmistelemme alueen hankkeita yhteisen Savonlinnan Seudun Hankepoolin kokoontumisessa tiistaina 17. 3. klo 9.00-11.00.

Tuossa vaiheessa kevättä on varmasti tiedossa myös STEA:n vuoden 2022 uusien projektien haku (hakuaika todennäköisesti toukokuun 2021 loppuun). Joten myös STEA:n uusiin projekteihin on hyvä tässä Hankepoolin kokouksessa luoda katsetta.