Kuva: Henry-Co-Unsplash
Kuva: Henry-Co-Unsplash

Avoimet tilat – ihmiset kohtaavat ja elämänpiiri laajenee!

Yli vuoden mittainen koronan aiheuttama poikkeusolojen aika on jo totuttanut meidät netissä toteutettaviin koulutuksiin, kokoontumisiin ja tilaisuuksiin.

Monenlaista hyödyllistä ja mukavaa tällä saralla on taas huhti-kesäkuun aikana tarjolla. Noukkikaa parhaat päältä ja viettäkää mukavia hetkiä atk:n parissa.

Avoimet, syrjimättömät, turvalliset ja saavutettavat tilat ovat tärkeitä, koska erilaiset yhteiskuntaryhmät kohtaavat niissä toisiaan.

Esimerkiksi kirjastot, puistot ja asukastalot ovat avoimia tiloja. Kuntien olisi hyvä luoda lisää houkuttelevia yhteisiä tiloja.

Avoimia tiloja tarvitaan, koska merkityksellinen elämä rakentuu vuorovaikutuksessa muiden ihmisten ja luontokappaleiden kanssa. Muilta ihmisiltä saadaan myönteistä palautetta, ideoita ja kiitosta. Myös sattumanvaraisista ja sanattomista kohtaamisista voi lähteä liikkeelle jotain uutta. Se lisää myös alueen elinvoimaa.

Tiedetään, että kun vaikeudet pitkittyvät, ihmiset alkavat vetäytyä omiin oloihinsa. Silloin uhkana on, että elämänpiiri kapenee sekä käsitys omasta itsestä ja muista vääristyy. Kun yhteisiin tiloihin on helppo tulla, yhteys muihin ihmisiin säilyy.

Myös helposti saavutettavissa olevat viher- ja vesialueet sekä paikalliset luonto- ja kulttuurireitit ovat hyvinvoinnin kannalta tärkeitä.

Sosiaalisen osallisuuden edistämisen koordinaatiohanke – Sokra järjestää teamstapaamisena 16. 4. 2021 klo 9.30-11.00 Avoimet tilat osallisuuskahvilan. Nopeat ehtivät vielä mukaan tämän linkin kautta.

 

Vapaaehtoistoimintaa järjestämällä ja tukemalla voidaan lisätä osallisuutta

Vapaaehtoistoiminnassa saadut osallisuuden kokemukset ovat erityisen tärkeitä ihmisille, jotka ovat heikoimmassa asemassa. Osalle meistä esimerkiksi polku työelämään voi olla mutkikas ja vaatia omanarvon ja pystyvyyden tunteen rakentamista pala palalta. Olisi tärkeää, että elämän ja tekemisensä voisi tuntea arvokkaiksi myös työelämän ulkopuolella. Meillä kaikilla tulee olla mahdollisuus panostaa yhteiseen hyvään ja saada siitä tunnustusta, olla arvostettu osa yhteisöä ja saada onnistumisen ja merkityksellisyyden kokemuksia.

Sosiaalisen osallisuuden edistämisen koordinaatiohanke – Sokra järjestäävapaaehtoistyön kehittämistä pohtivan osallisuuskahvilan Pe 21.5.2020 klo 9.30–11.00. Ilmoittautumislinkki julkaistaan lähiaikoina Sokran tapahtumasivulla.

 

Huono-osaisuus Suomessa kartan esittely

Sokra-hankkeen Diak-osahanke järjestää tiistaina 20.4. kello 13.00–14.30 Teamsin kautta koulutustilaisuuden, joka esittelee Huono-osaisuus Suomessa -karttasivustoa.

Tilaisuus on suunnattu päättäjille, viranhaltijoille, hanketoimijoille, palveluiden kehittäjille, opettajille, opiskelijoille ja kaikille huono-osaisuudesta kiinnostuneille.

Tilaisuudessa muun muassa käsitellään seuraavia aiheita:

  • mitä huono-osaisuus on ja miksi siihen pitää kiinnittää huomiota
  • miten karttasivustoa käytetään ja millaista hyötyä siitä voi olla
  • vastauksia yleisön esittämiin ennakkokysymyksiin

Tilaisuuteen osallistujat voivat etukäteen tutustua karttasivustoon, ja esittää ilmoittautumislomakkeen kautta ennakkokysymyksiä karttasivustolla huomaamistaan asioista. Ilmoittautumislomakkeella voit myös kertoa, jos olet jo hyödyntänyt karttasivustoa jossain yhteydessä.

Ilmoittautuminen 18. 4. 2021 tämän linkin kautta.

 

Kädet saveen

Kiinnostaako muotoilu ja kuvanveisto? Etsitkö uutta harrastusta kuvataiteiden parista? Uusi kuvanveiston paja alkaa… Tule upottamaan kädet saveen! Tätä on Taitava Me -muovailupaja.

Taitava Me -pajoissa osallistujat pääsevät kokeilemaan uusia harrastuksia, harjoittelemaan itseilmaisua ja tutustumaan paikallisiin kulttuuri- ja vapaa-ajan ympäristöihin. Taitava Me -pajat ovat osallistujille maksuttomia ja sopivat 16-29-vuotiaille.

Pajassa opitaan tekemään kolmiulotteinen taideteos savea ja kipsiä muotoilemalla. Veistopaja kokoontuu tiistaisin 20.4. alkaen klo 17.00-19.00 SLN Ohjaamolla. Pajan ohjelmassa on mm. savimuotin valmistaminen, kipsivalun tekeminen muottiin ja kipsityön veistäminen.

Pajan ohjelma suunnitellaan yhdessä osallistujien kanssa ja kokoontumisesta sovitaan ensimmäisen kerran jälkeen. HUOM! Koronarajoitusten vuoksi pajassa on ainoastaan 5 paikkaa, pääsy ainoastaan ennakkoilmoittautumisen kautta – Ilmoittaudu mukaan!

Ilmoittautuminen tämän linkin kautta.