Kolomonen jatkaa uusin tavoittein yhdistysten veturina

people-ga9938f5d2_1920

Hyvinvointialue uudistus näkyy yhdistysten arjessa vielä epävarmuutena

Sote-uudistuksen myötä saimme kokea ensimmäiset aluevaalit tammikuussa. Monet kokivat vaalit ”sairaala”-vaaleiksi, ja vähemmälle huomiolle erilaisissa vaalikoneissa ja paneeleissa jäi kolmannen sektorin asema uudistuksessa.  Muutos koetaan kuitenkin yleisesti yhdistyskentällä positiivisesti mahdollisuudeksi nostaa hyvinvointiyhdistysten profiilia sote-kentällä palvelun tuottajana ja verkostokumppanina. Valmisteluryhmissä on kuitenkin kannettu huolta jopa järjestöjen ja yhdistysten toimintaedellytysten jatkumisesta. Yhdistykset tarjoavat matalan kynnyksen tukena silloin, kun ihminen kokee murroksen omassa terveydellisessä-, sosiaalisessa- tai taloudellisessa tilanteessa, ja näissä elämän kipukohdissa yhdistysten notkeus ja kustannustehokkuus vastata inhimilliseen tarpeeseen avulla on vahvimmillaan. Ehkäpä painokkain palvelumuoto on yhdistysten tekemä ennaltaehkäisevä työ hyvinvoinnin ja terveyden edistämisessä.

Yhdistyskenttä on organisoitunut myös maakunnallisesti Etelä-Savon Järjestöneuvottelukunnaksi. Uudella hyvinvointialueella onkin tulevaisuudessa jo toimiva neuvottelu- ja yhteistoimintaelin olemassa. Monissa yhteyksissä perinteeksi muodostunut alueellinen vastakkainasettelu kääntyi Etelä-Savossa yhdistystoimijoiden yksituumaiseen työhön asukkaiden hyvinvoinnin eteen.

Veturina Savonlinnan yhteistyössä on jo 15 toimintavuoden aikana ollut Savonlinnan Seudun Kolomonen ry, joka ryhdittämässä omaa yhdistysverkostoaan monin tavoin vuoden 2022 aikana. Yhdistyksille ja niiden toimintaan mukaan haluaville ihmisille tarjotaan valmennusta mm. vapaaehtoistyöhön, vertaistukitoimintaan, yhdistystoiminnan kiemuroihin, digipalveluiden hyödyntämiseen, persoonallisuustyyppeihin ja voimavarahaasteisiin. Koulutustarjotin on piakkoin esillä Kolomosen koti- ja somesivuilla. Kolomosen yhdistyskoordinaattorit tulevat kevään aikana kutsumaan eri teemojen ympärillä työskentelevät jäsenyhdistystensä muodostamat yhdistysryppäät kokoon tavoitteena entistä tiiviimmän yhteistyön tekeminen ja synergian löytyminen. Hanketoimijoille jatketaan ammattilaisten aamiainen nimikkeellä säännöllisiä tiedottavia tapaamisia ja yhdistykset kutsutaan alkukesällä yhteiselle risteilylle, jossa kootaan yhteisiä tarpeita ja toiveita tulevaisuuden hyvinvointialueelle.

Savonlinnan Seudun Kolomonen ry:n saaman STEA-avustuksen myötä Savonlinnan Seudun Kolomonen ry:n ja Sosterin yhteistyönä lähdetään käynnistämään ja kehittämään Sosterille OLKA®-toimintaa vuosina 2022-2024. OLKA® on koordinoitua järjestö- ja vapaaehtoistoimintaa sairaalassa. Toimintaa toteutetaan kolmella tavalla; OLKA-pisteen koordinoinnilla, Sosterin vapaaehtoistoiminnalla sekä virtuaalisilla palveluilla. Kaikki vapaaehtoiset saavat perehdytyksen toimimiseen valmennuksien avulla. OLKA-verkostoa johtavat yhteistyössä HUS ja HyTe ry.

OLKA-toiminnan tavoitteena on tarjota asiakkaille sekä heidän läheisilleen kiireetöntä kohtaamista sekä antaa tukea sairauteen sopeutumisessa. Näin tarjoutuu myös vapaaehtoisille mahdollisuus auttaa, saada uusia ystäviä ja lisätä hyvinvointia myös itselleen hyvän tekemisen myötä.  OLKA-toiminta antaa Sosterin työntekijöille, asiakkaille ja kaikille aiheesta kiinnostuneille tietoa järjestöjen ja yhdistysten palveluista. OLKA tarjoaa järjestöille, yhdistyksille ja vapaaehtoisille tavan ja areenan toimia Sosterilla lähellä asiakasta.

Alustavan suunnitelman mukaan Savonlinnan OLKA-piste sijaitsee Sosterille valmistuvalla Kansalaistorilla, jonne järjestöt, yhdistykset, yhteisöt, Sosterin eri yksiköt, vapaaehtoiset, koulutetut ammattilaiset, alan oppilaitokset sekä opiskelijat ovat tervetulleita esittelemään toimintaansa tai kertomaan yleisistä terveyteen ja hyvinvointiin liittyvistä aiheista sekä järjestämään teemapäiviä ja tapahtumia. Erityisesti järjestöiltä ja yhdistyksiltä toivotaan OLKA-pisteelle esitteitä sekä toimintaan liittyviä lehtiä. Toiminta on maksutonta.

Kolomosen vuoden tärkeimmät tapahtumat ovat kesän Yhdistystori 11.6, Syystulet tapahtuma 2.-4.9, Hyvinvointimessut 23.-24.9 ja Joulumarkkinat joulukuussa.

Ilolla voimme myös ilmoittaa, että Järjestötalo Kolomosen kokoustilat on avattu taas tapaamisille ja kokouksille. Iso kokoushuone on varattavissa sähköisesti ja pikkuneukkari kilauttamalla vaikkapa Kautosen Sarille.

Toivomme koko Kolomosen porukalla tapaavani mahdollisimman monia yhdistystoimijoita vuoden 2022 aikana valmennuksien, yhdistysristeilyn, tapahtumien ja vaikkapa OLKA-toiminnan myötä !

Yhteistyöterveisin,

Virpi Leskinen
vt. toiminnanjohtaja