Välistä väylälle -hankkeen kuulumisia

Välistä väylälle-hanke

Helmikuun hankekuulumisia!

Hankealueella jatkavat toimintaansa hankkeen työikäisille asiakkaille kohdennetut työ- ja toimintakykyä, osallisuutta, yhteisöllisyyttä sekä elämänhallintaa tukevat pienryhmät. Pienryhmät kokoontuvat 2vkon välein erilaisten yhteisöllisten aktiviteettien merkeissä. Aktiviteetit suunnitellaan ja toteutetaan pienryhmään osallistuvien ihmisten toiveita huomioiden harrastustoiminnan, vapaa-ajan ja kulttuurin osa-alueilta.

Uusia toiminnallisia pienryhmiä hankkeen asiakkaille on suunnitteilla yhteistyössä kolmannen sektorin, Sosterin, Savonlinnan kaupungin ja Rantasalmen kunnan yhteistyöverkoston kanssa.

Toteutamme hankkeen asiakkaille myös erilaisia toiminnallisia iltatapahtumia kuukausittain Savonlinnassa, Kerimäellä, Savonrannalla, Punkaharjulla ja Rantasalmella. Toiminnalliset tapahtumat suunnitellaan aina matalankynnyksen tapahtumiksi, joihin hankkeen asiakkaiden on helppo osallistua. Tavoitteenamme on tarjota hankkeen asiakkaille mukavia, rentoja tapahtumia, joihin sisältyy mielekästä, hauskaa yhdessä tekemistä ja kiireetöntä yhdessä olemista - kohtaamista.

Välistä väylälle - hanke toteutetaan lähialuehankkeena, jossa ostopalvelutoiminnoissa, yhdistysten, yritysten ja muiden toimijoiden aktivoinnissa sekä tapahtumien käytännön järjestelyissä tuetaan paikallisesti hankealueen elinvoimaisuutta ja osallisuutta.

Helmikuussa vkolla 7 toiminnalliset tapahtumat toteutetaan Ystävänpäivä- teemalla. Pelaamme lauta- ja korttipelejä, kokoamme suuren yhteisöllisen ystävänpäivätaulun sekä nautimme yhdessä pientä iltapalaa. Maaliskuussa hankealueen tapahtumien teemana on hävikkiruoanvalmistus, huhtikuussa pääsiäinen ja toukokuussa erilaiset ulkoaktiviteetit.

 

Välistä väylälle - hanke on myös hankealueen yhdistystoimijoita varten!

Välistä väylälle-hanke haluaa tukea ja vahvistaa yhdistysten toimintaedellytyksiä. Hanke mahdollistaa yhteistyötä ja varainhankintaa yhdistystoimijoille ostopalvelujen kautta. Hankkeen asiakkaille ja pienryhmille otamme ilolla mukaan teitä vapaaehtoisia rinnalla kulkijoita tukemaan ihmisten osallisuutta hankkeen toimintojen parissa. Hankeyhteistyön avulla yhdistyksillä on mahdollisuus uudistaa omaa toimintakulttuuriaan ja tukea, aktivoida ja osallistaa hankkeen kohderyhmään kuuluvia työikäisiä ihmisiä. Nyt kannattaa hyödyntää tätä mahdollisuutta. Tehdään hyvää yhdessä! Ottakaa meihin rohkeasti yhteyttä, sovitaan tapaamisesta - tulemme mielellämme kertomaan hankeyhteistyömahdollisuuksista yhdistyksellenne.

 

Salla, Sari ja Tiia
Salla, Sari ja Tiia

 

projektityöntekijä Salla Mononen vastuualueina asiakastyö, yhdistystoimijat, luotsitoiminta, viestintä ja markkinointi salla.mononen@kolomonen.fi p.0444386885

projektipäällikkö Sari Nyrhinen vastuualueina asiakastyö, hankehallinnointi, viestintä- ja markkinointi, luotsitoiminta, verkostoyhteistyö, koulutus/työnohjaus sekä kokonaisvastuu hankkeen tavoitteellisesta toteutuksesta sari.nyrhinen@kolomonen.fi  p. 0447593560

projektityöntekijä Tiia Pulkkinen vastuualueina asiakastyö, ostopalvelut/kilpailutus,

viestintä ja markkinointi tiia.pulkkinen@kolomonen.fi p. 0444931953