Välistä väylälle-hankkeen kuulumiset

Välistä väylille logo (2)

Välistä väylälle-hanke

Välistä väylälle- hanke on loppusyksyn aikana edistänyt hankeyhteistyötä yhdistystoimijoiden ja yhteistyöverkoston kanssa suunnittelemalla ja käynnistelemällä useita toiminnallisia ryhmiä hankkeen asiakkaille. Ryhmätoiminnat tukevat asiakkaiden elämänhallintaa, osallisuutta, yhteisöllisyyttä sekä toimintakykyä.  Välistä väylälle-hankkeen kohderyhmää ovat koronapandemian aikana syrjäytymisuhkaan joutuneet työikäiset henkilöt ja heidän perheensä sekä nuoret, jotka etäkoulujaksojen vuoksi ovat ajautuneet haastavaan tilanteeseen peruskoulun päättyessä ja/tai toisen asteen koulutuksessa.

Hanke toteutetaan lähialuehankkeena, joten ostopalvelutoiminnoissa, yhdistysten ja muiden toimijoiden aktivoinnissa sekä tapahtumien käytännön järjestelyissä tuetaan paikallisesti alueen elinvoimaisuutta ja osallisuutta. Yhteisölliseen toimintaan taipuvissa tiloissa järjestämme 3 -4 vkon välein hankkeen asiakkaiden osallisuutta, toimintakykyä ja elämänhallintaa tukevia pienryhmiä hyödyntäen sisä- ja ulkotiloja erilaisten toiminnallisten aktiviteettien järjestämisessä. Aktiviteetteja ja onnistumisen kokemuksia tarjoamme liikunnan, kulttuurin, harrastustoiminnan sekä vapaa-ajan toimintojen osa-alueilta. Myös kierrätys ja luontolähtöiset aktiviteetit ovat vahvasti mukana hankkeen toiminnoissa. Toiminnalliset tapahtumat ja aktiviteetit suunnitellaan matalankynnyksen tapahtumiksi, joihin hankkeen asiakkaiden on helppo osallistua. Tavoitteenamme on tarjota mukavia, rentoja tapahtumia, joihin sisältyy mielekästä yhdessä tekemistä ja kiireetöntä yhdessä olemista -kohtaamista.

Koulujen syyslomaviikolla 43 toteutettiin toiminnallinen päivä Savonlinnassa, Kerimäellä, Punkaharjulla, Savonrannalla ja Rantasalmella. Valmistimme yhteisöllisesti hävikkielintarvikkeista ruokaa yhteistyöhön lupautuneiden kauppiaiden ja yhdistystoimijoiden kanssa. Elämänhallintataitojen tukemiseksi kertasimme ja harjoittelimme myös ensiapu – ja alkusammutustaitoja.

Yhdistystoimijoiden tärkeä rooli

Yhdistystoimijoiden rooli tässä hankkeessa on merkittävä. Tämä hanke tarjoaa hyvän mahdollisuuden yhdistystoimijoille varainhankintaan osallistumalla hankkeen ostopalvelukilpailutukseen sekä luotsitoimintaan. Yhdistystoimijoilla on mahdollisuus edistää hankkeen kohderyhmään kuuluvien ihmisten elämänlaatua, lisätä osallisuutta ottamalla heitä mukaan yhdistystoimintaan ja toimia yksilöllisesti ihmisten tukena, rinnalla kulkijoina. Luotsitoimintaan sitoutuville yhdistystoimijoille hanke tarjoaa ohjausta ja tukea sekä mahdollisuuden osallistua koulutukseen, työnohjaukseen sekä työhyvinvointia ylläpitävään toimintaan. Aktiivisia yhdistystoimijoita on mukana hankkeen toiminta-alueella ilahduttavasti, mutta lisää yhdistystoimijoita kaivataan – ja otetaan ilolla mukaan!

Maksutonta koulutusta yhdistystoimijoille sekä yhteistyökumppaneille     

Lokakuun aikana Välistä väylälle- hanke tarjosi hankealueen yhdistystoimijoille ja yhteistyötahoille koulutusta monikulttuurisuudesta sekä erilaisten ihmisten kohtaamisesta ja vuorovaikutuksesta yhteistyössä Savonlinnan Kristillisen opiston kanssa. Hybridimallilla toteutettuna eli paikan päällä ja Teamsissä oli ilahduttavasti mukana aktiivisia osallistujia. Toivomme myös vuoden-22 alkupuolella jatkuvien koulutusten kiinnostavan hankealueen yhdistystoimijoita ja yhteistyöverkostoa sankoin joukoin.

Moniammatillinen verkostoyhteistyö

Pidämme aktiivisesti yhteyttä hankealueen yhteistyötahoihin ja markkinoimme hanketta monikanavaisesti. Savonlinnan kaupungin, Rantasalmen kunnan sekä Sosterin yhteistyöverkoston avulla saavutamme koko ajan enemmän hankkeen kohderyhmään kuuluvia ihmisiä ja saamme heitä mukaan hankkeen mahdollistamiin toimintojen ja tuen piiriin. Osallistumme hankkeena myös nyt suunnitteilla oleviin joulunalus-tapahtumiin ja hyväntekeväisyyskampanjoihin. Olemme mukana marraskuussa Etelä-Savon virtuaalisilla hyvinvointimessuilla ja osallistumme valtakunnalliseen Siskot ja Simot ry:n organisoimaan “Joulukortteja ikäihmisille”- kampanjaan sekä tavattavissa joulukuussa yhdistysten joulumarkkinoilla.

Ollaan yhteydessä - tehdään yhdessä hyvää!

VäVä poppoo

projektityöntekijä Tiia Pulkkinen vastuualueina asiakastyö, ostopalvelut/kilpailutus ja markkinointi sähköposti tiia.pulkkinen@kolomonen.fi puhelin 0444931953
projektityöntekijä Mikko Hietalahti vastuualueina asiakastyö, yhdistystoimijat, luotsitoiminta ja markkinointi sähköposti mikko.hietalahti@kolomonen.fi puhelin 0444386885
projektipäällikkö Sari Nyrhinen vastuualueina asiakastyö, hankehallinnointi, viestintä- ja markkinointi, verkostoyhteistyö, koulutus/työnohjaus sekä kokonaisvastuu hankkeen tavoitteellisesta toteutuksesta sähköposti sari.nyrhinen@kolomonen.fi  puhelin 0447593560