Välistä Väylälle hankkeen kuulumiset lokakuu 2022

Lokakuun hankekuulumisia!

Olemme syksyn aikana pienryhmien kanssa jatkaneet erilaisia liikuntalajikokeiluja, nautittu yhteisistä musiikkituokioista sekä heittäydytty rohkeasti Tarinateatterin keinoin hassuttelemaan. Olemme viettäneet pienryhmien kanssa monia retkipäiviä Hirvaslahden leirikeskuksessa nauttien upeasta syksystä pihapelien, leppoisan yhdessäolon ja retkievästelyn merkeissä. 

Yhteistyöverkoston ohjaajille toteutimme lokakuussa tuolitanssiohjaaja-koulutuksen hankeyhteistyössä ESLIn Tanssin taikaa ja tasapainoa2 -hankkeen kanssa. Koulutusiltapäivän aikana koulutukseen osallistuneet saivat konkreettisia valmiuksia ohjata ikääntyviä, vähemmän liikuntaa harrastavia työikäisiä omassa työssään hyvinvoinnin tukemiseksi.

Välistä väylälle-hankkeen syksy etenee niin, että on pikkuhiljaa aika lopetella hankkeen pienryhmätoimintoja ja kerätä palautetta/arviointia hankkeen asiakkailta ja yhteistyöverkostolta toiminnallisten aktiviteettien, tapahtumien ja koulutusten vaikuttavuudesta. Pitkäkestoisia, osallistavia, yhteisöllisyyttä, työ- ja toimintakykyä tukevia pienryhmiä hankealueella on hankeaikana toiminut Savonlinnassa 11, Kerimäellä 4, Punkaharjulla 2 ja Rantasalmella 1.

Hankkeen tavoitteena oli tukea ja aktivoida korona-aikana haasteelliseen tilanteeseen joutuneita työikäisiä ja toisen asteen opiskelijoita sekä tukea koronan vuoksi haasteelliseen tilanteeseen ajautuneita kolmannen sektorin toimijoita 31.12.2022 asti.

Olemme saaneet jatkoaikaa hankkeelle 1.1.-30.6.2023 kolmannen sektorin toimijoiden ja oppilaitosyhteistyön vahvistamiseksi, kehittämiseksi. Jatkoaikasuunnitelman mukaisesti hanketiimi toimii yhdyslinkkeinä kolmannen sektorin ja oppilaitosten( Xamk, Samiedu, Spesia )välillä se jalkautuvalla työorientaatiolla etsii aktiivisesti hankealueella oppilaitosyhteistyöhön kehittämis- ja yhteistyömahdollisuuksia.

Seuraavassa kuukausi@postissa kerrotaan pienryhmien ja yhteistyöverkon palautteista sekä jatkosuunnitelman etenemisestä.

Näillä askelmerkeillä edetään kohti alkavaa talvea, kuulumisiin ja näkymisiin!

-Salla, Tiia ja Sari-

Salla, Sari ja Tiia