Välistä Väylälle hankekuulumisia syyskuu 2022

Välistä väylille logo (2)

Hankekuulumisia!

Hankealueen pitkäkestoiset pienryhmät pitivät kesälomataukoa toiminnallisista aktiviteeteista/tapahtumista heinäkuussa. Elokuussa jatkettiin suunnitellusti pienryhmien toiminnallisia, osallistavia ja yhteisöllisiä aktiviteetteja. Lajikokeiluina kokeiltiin pilatesta ja yinjoogaa, toteutettiin tarina- ja yhteislaulutuokioita, aistiolympialaisia, kaverikoiratapaamisia, jatkettiin luontoretkeilyä ja yhteisöllisiä pihapelejä sekä nautittiin pienryhmien kanssa maisemaristeilyistä ja puistopiknikeistä. Pitkäkestoisia, osallistavia, yhteisöllisyyttä, työ- ja toimintakykyä tukevia pienryhmiä hankealueella toimii Savonlinnassa 11, Kerimäellä 4, Punkaharjulla 2 ja Rantasalmella 1.   

Heinäkuun aikana hanketiimi viimeisteli ja kokosi hankkeen työikäisille asiakkaille hyvinvoinnin ja elämänhallinnan tukimateriaalia kirjaseksi. Kirjanen sisältää konkreettisia käytännön neuvoja, joiden avulla työikäinen hankkeen asiakas voi tehdä omassa elämässään hyvinvointia edistäviä valintoja. Kirjasessa on tärkeää asiaa rentoutumisesta, stressinhallinnasta, unesta, ravinnosta, liikunnasta, hygieniasta, rahan käytöstä, ihmissuhteista, mielenterveydestä sekä luontoliikunnan hoitavasta vaikutuksesta.

Toteutimme elokuussa Varautuminen 72 tuntia- koulutuksia Rantasalmella, Savonlinnassa ja Kerimäellä. Koulutukset järjestettiin hankkeen asiakkaille elämänhallinnan tueksi yhteistyössä Etelä-Savon pelastuslaitoksen ja Kylien varautuminen häiriötilanteisiin -hankkeen kanssa. 2 tunnin koulutus antoi konkreettisia valmiuksia siitä, kuinka jokainen voi kotona varautua poikkeustilanteessa sähkö- ja vesikatkoksiin 72 tunnin ajaksi. Osallistujat saivat itselleen myös selkokielisen koulutusmateriaalin, jossa oli konkreettisia neuvoja ja ohjeita kotona varautumiseen. Syyskuun aikana toteutimme Savonlinnassa ja Punkaharjulla hankkeen asiakkaille myös alkusammutus- ja perusensiapukoulutusta hankeyhteistyössä Savonrannan ja Punkaharjun vpk:n väen kanssa.

Yhdistystoimioille ja vapaaehtoistyöstä kiinnostuneille kohdennetut 2. koulutusillat toteutettiin  elokuussa vahvistamaan osaamista kohdata ukrainalaisia pakolaisia hankealueella. Koulutusilloissa (5) aiheena oli vuorovaikutus -ja kohtaamisen taidot sekä ukrainalaisten osallisuuden ja yhteisöllisyyden tukeminen käytännössä. Osallistujia 2. koulutusilloissa oli 29 hlöä, jotka ovat yhdistystoimijoina 22 yhdistyksessä.

Syksy etenee ja viimeisiä hankekuukausia eletään. Olemme mukana Hyvinvointimessuilla kohtaamassa ihmisiä ja nauttimassa upeasta messutunnelmasta, nähdään siis siellä!

-Salla, Tiia ja Sari-