Työelämätaidot kuntoon Etelä-Savossa -hanke

Työelämätaidot kuntoon Etelä-Savossa -hankkeessa kehitetään uudenlaisia ratkaisuja työmarkkinoilla kaikkein heikoimmassa asemassa ja suurimmassa huono-osaisuusriskissä olevien osallisuuden vahvistamiseksi ja työllistymisvalmiuksien asteittaiseksi parantamiseksi. Hankkeen yhtenä tavoitteena on vahvistaa asiakasryhmän toimintakykyä ja valmiuksia kiinnittyä koulutukseen ja työmarkkinoille. Hankkeessa tarjotaan asiakkaalle yksilöllistä tukea sekä vertaisuuteen perustuvaa digivalmennusta. Hanke toteutetaan Savonlinnassa ja Mikkelissä.

Hanke kokoaa yhteen rikos- ja päihdetaustaisten parissa toimivia tahoja, joiden kanssa kehitetään asiakasohjauksen käytäntöjä ja rakennetaan kohderyhmän parissa toimivien verkostotyöskentelyn rakenteita alueella. Lisäksi ammattilaisten ja vapaaehtoisten ohjausosaamista vahvistetaan mm. tarjoamalla koulutusta oppimisvaikeuksien tunnistamisesta ja toimintakykyä tukevasta työskentelystä.

Valo-valmennusyhdistys toteuttaa hankkeen ryhmähankkeena yhdessä Kuntoutussäätiön kanssa, ja hankkeelle on myönnetty ESR+ osarahoitus.

Lisätietoja saa puhelimitse tai sähköpostilla.

Ystävällisin terveisin ja yhteistyötä odottaen,

Tiina Leminen

Ohjaaja

+358 40 503 5412

tiina.leminen@valo-valmennus.fi

Työelämätaidot kuntoon Etelä-Savossa -hanke

Esite, muut asiakkaat