STEA avustukset sekä koulutukset

2023-hakuilmo

Uusien STEA-avustusten hakuilmoitus 2023

STEA-avustuksia myönnetään harkinnanvaraisina avustuksina yleishyödyllisille yhteisöille ja säätiöille hakemusten perusteella. Avustuksia myönnetään valtion talousarvion momentilta 33.90.50. Määrärahaa saa käyttää arpajaislain (1047/2001) 17 b §:n 1 momentissa mainittuihin tarkoituksiin.

Avustuksia voidaan myöntää oikeuskelpoisille rekisteröidyille yleishyödyllisille yhteisöille ja säätiöille terveyden ja sosiaalisen hyvinvoinnin edistämiseen. Avustuksia ei voida myöntää yksityishenkilöille.

Avustuskelpoisia ovat esimerkiksi yhdistysrekisteriin rekisteröidyt yleishyödylliset yhdistykset ja säätiörekisteriin rekisteröidyt säätiöt, joiden tarkoituksena on terveyden ja sosiaalisen hyvinvoinnin edistäminen Suomessa. Avustuksen hakijan tulee olla rekisteröitynyt ennen hakuajan päättymistä. Ensimmäistä kertaa avustusta hakevalla tulee olla näyttöä jo tehdystä toiminnasta: vuosikertomus tai toimintakertomus ja tilinpäätös edellisen tilikauden toiminnasta.

Klikkaa tästä lukemaan lisää avustuksista

STEA-avustuksien hakuun liittyviä koulutuksia huhtikuussa

Uusien STEA-avustusten haku vuodelle 2023 avataan verkkoasiointiin 19.4.2022. Uusien avustusten hakuaika päättyy 31.5.2022.

STEA järjestää huhtikuussa avustuksen hakijoille kolme eri sisältöistä verkkotilaisuutta, joissa käydään läpi avustuksen hakuun liittyviä perusteita

1. ensimmäistä kertaa avustusta hakevan

2. hankeavustusta (C) hakevan ja

3. toiminta-avustusta (Ak) hakevan järjestön näkökulmasta.

 

Ilmoittautuminen tilaisuuksiin on avattu. Ilmoittautuminen päättyy paikkojen täytyttyä tai kaksi arkipäivää ennen tilaisuutta.

Lue koko tiedote täältä

Paikka auki -avustusohjelma jatkuu - hakuaika alkaa huhtikuussa

Vaikeasti työllistyvien henkilöiden työllistymistä edistävä Paikka auki -avustusohjelma jatkuu ensi vuonna. Uusien Paikka auki -hankeavustusten hakuaika on huhti–toukokuussa, uusien avustusten haun yhteydessä.

Lue koko juttu täältä!