Polku-hanke

Tiivistelmä_polku (1)

Tavoitteena on tarjota Savonlinnan alueen nuorille polku päästä kiinni opintoihin ja työelämään. Hankkeen työntekijä toimii yhteyshenkilönä työpajojen, nuorisotyön ja etsivän nuorisotyön sekä ammattiopisto Samiedun välillä, vie yhteistyötä eteenpäin ja syventää sitä säännöllisellä yhteistyöllä ja tiedottamisella. Polku muodostuu nuoren olemassa olevan osaamisen tunnistamisella, osaamisen vajeiden huomioimisella sekä löytämällä nuorelle paikka, jossa osaamista voidaan tarvittaessa vahvistaa matalan kynnyksen mallilla. Polku- hankkeessa pidetään yllä jatkuvan oppimisen ajatusta, jossa osaamista ja oppimista todetaan tapahtuvan myös muualla kuin oppilaitoksessa.

 

Taija Turunen, Polku-hanke, työvalmentaja

044 0286124

taija.turunen@toimarisln.fi