Poimintoja ajankohtaisista avustushauista

Savonlinnan kaupungin vuoden 2022 avustukset

Savonlinnan kaupunki julistaa haettavaksi rekisteröityjen järjestöjen ja yhteisöjen avustukset vuodelle 2022. Haku koskee kaupunginhallitukselta, elinkeinojaostolta ja lautakunnilta haettavia, yli 5000 euron suuruisia avustuksia.

Hakemukset tulee jättää sähköisen hakulomakkeen kautta 13.10.2021 klo 15 mennessä.

Sähköinen hakulomake, avustusten myöntämistä koskevat ehdot ja avustusten käytön valvontaohjeet löytyvät tästä linkistä.

Avustusten myöntämisen edellytyksenä ovat kaupunginvaltuuston myöntämät määrärahat, jotka käsitellään vuoden 2022 talousarvion hyväksymisen yhteydessä.

Alle 5000 euron suuruisten avustusten hakuohjeet vuodelle 2022 tulevat lautakuntien tehtyä niistä päätökset.

Tiedustelut:
Sosiaalipalvelujen kohdeavustukset: Aki Rasimus, p. 044 417 4041
Opetus- ja koulutusavustukset: Mikko Ripatti, p. 044 417 4202
Kulttuuritoimen avustukset: Outi Rantasuo, p. 044 417 4400
Vapaa-aikatoimen avustukset: Simo Räty, p. 044 417 4221
Elinkeinopalvelujen avustukset: Jarmo Häkkinen, p. 044 417 4008
Työllisyyspalveluiden avustukset: Anna Tolvanen, p. 044 417 4148

 

Olvin säätiöllä haku syyskuun loppuun
Yleishyödyllinen OLVI-säätiö myöntää apurahoja sääntöjensä mukaisesti mm. seuraaviin kohteisiin:

• lasten hyväksi tapahtuva toiminta
• vanhusten hyväksi tapahtuva toiminta
• kotiseututyö
• luonnonvarojen käytön ja elintarviketalouden kehittäminen, mihin sisältyy keskeisenä osana kala- ja maatalouden kehittäminen

OLVI-säätiön syksyn 2021 hakuaika päättyy 30.9.2021 ja lisätietoja hausta löytyy tämän linkin kautta.

 

Alli Paasikiven säätiö avustaa kehittämisessä ja kulttuurissa
Alli Paasikiven säätiö työskentelee perheen sosiaalisen turvallisuuden lisäämiseksi yhteiskunnassa.

Tämän syksyn apurahahaussa rahoitusta voi hakea kehittämis- tai kulttuurihankkeille:

Kehittämisapuraha on yhteisöille myönnettävä apuraha, jonka tarkoitus on mahdollistaa uuden toimintamallin kehittäminen tai kokeilu sekä tutkimustiedon soveltaminen käytäntöön. Hankkeet on toteutettava vuoden kuluessa avustuksen myöntämisestä. Kehittämishankeissa apurahat ovat enintään 8.000 euroa.

Kulttuuriapuraha on pienimuotoisille, vuoden kuluessa toteutettaville, kulttuurihankkeille tarkoitettu apuraha. Kulttuuriapurahaa myönnettäessä katsotaan eduksi verkostoituminen ja yhteistyö usean toimijan kanssa. Kulttuurihankkeen apurahaa voivat hakea yksityishenkilöt ja yhteisöt. Apurahan suuruus on enintään 4.000 euroa.

Apurahahaku tapahtuu tämän linkin kautta. Hakuaika päättyy 8.10.2021 klo 16.00. Lisätietoja tämän linkin kautta.

 

Alue- ja rakennepolitiikan ohjelmakausi 2021-2027 käynnistyy marraskuussa

EU:n alue- ja rakennepolitiikan ohjelmakauden 2021-2027 toimeenpano käynnistyy Suomessa 1.11.2021, jolloin Uudistuva ja osaava Suomi -ohjelman toteutus Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) ja Euroopan sosiaalirahaston (ESR) osalta alkaa.

Laki alueiden kehittämisestä ja Euroopan unionin alue- ja rakennepolitiikan toimeenpanosta (toimeenpanolaki 756/2021), laki alueiden kehittämisen ja Euroopan unionin alue- ja rakennepolitiikan hankkeiden rahoittamisesta (rahoituslaki 757/2021) tulevat voimaan 1.9.2021.Laki valtionavustuksesta yritystoiminnan kehittämiseksi vuosina 2021‒2028 (yritystukilaki, 758/2021) voimaantulosta säädetään valtioneuvoston asetuksella ja lain on tarkoitus tulla voimaan marraskuun alussa.

Valtioneuvosto asettaa ohjelman seurantakomitean syyskuussa aluekehittämisen lainsäädännön tultua voimaan. Seurantakomitean ensimmäisessä kokouksessa lokakuussa mm. hyväksytään ohjelman toteutuksen edellyttämät valintaperusteet. Seurantakomitean tehtävänä on seurata Euroopan unionin alue- ja rakennepolitiikan ohjelman edistymistä ja tavoitteita yhdessä hallintoviranomaisen kanssa.

Toimeenpanon aloituksen siirtymisen myötä myös uuden EURA 2021 -järjestelmän käyttöön ottoa siirretään marraskuun alkuun, jolloin hakujen käynnistäminen ja hakemusten vastaanottaminen voi järjestelmässä käynnistyä. Lisäaika käytetään alkuvaiheessa tarvittavien palvelujen jatkokehittämiseen ja laadunvarmistukseen. Suunnitellut järjestelmän käyttäjäkoulutukset siirretään lähemmäksi toimeenpanon aloituksen ajankohtaa.

Lisätietoja tämän linkin kautta.

 

Uudistuva ja osaava Suomi 2021–2027 - Etelä-Savon hakuinfo

Käynnistyneen EU-ohjelmakauden rahoitushakujen yleisinfo järjestetään 13. 10. 2021 klo 12-15 teams-kokouksena. Iltapäivän ohjelmassa on ajankohtaista tietoa uuden EU-ohjelmakauden sisällöistä ja ohjeista mm. rahoituksen hakuun liittyen. Tärkeä paikka siis kaikille ESR- tai EAKR-rahoitusten hakua harkitseville toimijoille.

Ilmoittautuminen tilaisuuten on tehtävä  8.10. klo 17.00 mennessä tästä linkistä. Tilaisuuteen on mahdollista jättää ennakkokysymyksiä ilmoittautumislomakkeessa. Ilmoittautuneille lähetetään erillinen osallistumislinkki ennen tilaisuutta.

Uudistuva ja osaava Suomi 2021–2027 - Etelä-Savon hakuinfon ohjelma on seuraavan sisältöinen:

12.00-12.15: Tilaisuuden avaus
Pentti Mäkinen, maakuntajohtaja, Etelä-Savon maakuntaliitto

12.15-12.45: Tilannekatsaus ohjelmakauden 2021-2027 käynnistymisestä
Juha Pulliainen, johtaja, Etelä-Savon ELY-keskus
Merja Olenius, kehittämisjohtaja, Etelä-Savon maakuntaliitto

12.45-13.30: ​Ohjelman sisällöt, yritysrahoitus ja kehittämishankkeet
Kalevi Pölönen, Rakennerahastopalvelut -yksikön päällikkö, Etelä-Savon ELY-keskus
Timo Ollila, rahoituspäällikkö, Etelä-Savon ELY-keskus

13.45-14.00: EAKR-rahoitus
Marko Tanttu, yhteyspäällikkö, Etelä-Savon maakuntaliitto

14.00-14.30: Kustannusmallit, ryhmähankkeet ja tukikelpoisuus
Timo Ollila, rahoituspäällikkö, Etelä-Savon ELY-keskus

14.30-14.45: Hakuprosessit ja Eura 2021
Soile Laitinen, rahoituskoordinaattori, Etelä-Savon maakuntaliitto

14.45 Päätössanat
Merja Olenius, kehittämisjohtaja, Etelä-Savon maakuntaliitto

Lisätietoja tilaisuudesta
Rahoituskoordinaattori Soile Laitinen, p. 040 682 2205, soile.laitinen@esavo.fi