Lokakuun kuulumisia Välistä väylälle -hankkeesta

VäVä poppoo

Kolomosen hallinnoiman Välistä väylälle- hankkeen alkusyksy on ollut työntäyteinen. Olemme markkinoineet hanketta monikanavaisesti ja pitäneet aktiivisesti yhteyttä hankealueen toimijoihin ja yhteistyötahoihin. Savonlinnan kaupungin, Rantasalmen kunnan sekä Sosterin yhteistyöverkoston avulla saavutamme hankkeen kohderyhmään kuuluvia ihmisiä ja saamme heitä mukaan hankkeen mahdollistamiin toimintoihin.

Välistä väylälle-hankkeen kohderyhmää ovat koronapandemian aikana syrjäytymisuhkaan joutuneet työikäiset henkilöt ja heidän perheensä sekä nuoret, jotka etäkoulujaksojen vuoksi ovat ajautuneet haastavaan tilanteeseen peruskoulun päättyessä ja/tai toisen asteen koulutuksessa.

Hankealueella tapahtuu
Välistä väylälle- hanke toteutetaan lähialuehankkeena, jossa ostopalvelutoiminnoissa, yhdistysten ja muiden toimijoiden aktivoinnissa sekä tapahtumien käytännön järjestelyissä tuetaan paikallisesti alueen elinvoimaisuutta ja osallisuutta.
Syksyn aikana olemme kartoittaneet keittiövalmiudella olevia kohtaamispaikkoja yhteisölliseen toimintaan ja aktiviteetteihin Punkaharjulla, Kerimäellä, Savonrannalla, Savonlinnassa ja Rantasalmella. Yhteisölliseen toimintaan taipuvissa tiloissa järjestämme 3 -4 vkon välein osallistujien osallisuutta, toimintakykyä ja elämänhallintaa tukevia pienryhmiä hyödyntäen sisä- ja ulkotiloja erilaisten toiminnallisten aktiviteettien järjestämisessä. Aktiviteetteja pienryhmissä tarjoamme liikunnan, kulttuurin, harrastustoiminnan sekä vapaa-ajan toimintojen osa-alueilta. Kierrätys, tuunaaminen ja luontolähtöiset aktiviteetit ovat myös vahvasti mukana hankkeen toiminnoissa. Toiminnalliset tapahtumat ja aktiviteetit suunnitellaan matalankynnyksen tapahtumiksi, joihin hankkeen asiakkaiden on helppo osallistua. Tavoitteenamme on tarjota mukavia, rentoja tapahtumia, joihin sisältyy mielekästä, hauskaa yhdessä tekemistä ja kiireetöntä yhdessä olemista -kohtaamista.
Koulujen syyslomaviikolla 43 toteutamme toiminnallisen päivän osana koko hankealueella yhteisöllisesti hävikkielintarvikkeista ruokaa yhteistyöhön lupautuneiden kauppiaiden sekä yhdistystoimijoiden kanssa. Lisätietoa viikon 43 tarkemmasta aikataulusta saatte halutessanne hankehenkilöstöltä.
Syksyn aikana käynnistelemme aktiivisesti työikäisille hankkeen asiakkaille elämänhallintaa, osallisuutta, yhteisöllisyyttä ja toimintakykyä tukevia ryhmiä yhteistyössä hankealueen yhdistystoimijoiden ja yhteistyöverkoston kanssa.

Yhdistystoimijat huomio!
Välistä väylälle- hanke on myös hankealueen yhdistystoimijoita varten. Yhdistystoimijoiden rooli tässä hankkeessa on merkittävä. Tämä hanke tarjoaa hienon mahdollisuuden yhdistystoimijoille varainhankintaan osallistumalla hankkeen ostopalvelukilpailutukseen sekä luotsitoimintaan. Yhdistystoimijoina voitte edistää hankkeen kohderyhmään kuuluvien ihmisten elämänlaatua ottamalla heitä mukaan yhdistyksenne toimintaan toimien ihmisten tukena, rinnalla kulkijoina. Luotsitoimintaan sitoutuville yhdistystoimijoille hanke tarjoaa ohjausta ja tukea sekä mahdollisuuden osallistua koulutukseen, työnohjaukseen sekä työhyvinvointia ylläpitävään toimintaan.

Maksutonta koulutusta yhdistystoimijoille sekä yhteistyökumppaneille
Välistä väylälle -hanke tarjoaa syksyn -21 aikana laadukasta koulutusta aiheista
Monikulttuurisuus (6.10) sekä Vuorovaikutustaidot ja erilaisten ihmisten kohtaamisen taidot (20.10.). Kannattaa seurata ilmoittelua/markkinointia ja osallistua mukaan!

Ota rohkeasti yhteyttä, tehdään yhdessä hyvää!

Projektipäällikkö Sari Nyrhinen vastuualueina asiakastyö, hankehallinnointi, viestintä- ja markkinointi, verkostoyhteistyö, koulutus/työnohjaus sekä kokonaisvastuu hankkeen tavoitteellisesta toteutuksesta sähköposti sari.nyrhinen@kolomonen.fi puhelin 0447593560.

Projektityöntekijä Tiia Pulkkinen vastuualueina asiakastyö, ostopalvelut/kilpailutus ja markkinointi sähköposti tiia.pulkkinen@kolomonen.fi puhelin 0444931953.

Projektityöntekijä Mikko Hietalahti vastuualueina asiakastyö, yhdistystoimijat, luotsitoiminta ja markkinointi sähköposti mikko.hietalahti@kolomonen.fi puhelin 0444386885.

 

logorivi vävä