Huhtikuun hankekuulumisia!

Välistä Väylälle hankkeen kuulumiset

Hankealueella jatkavat edelleen toimintaansa hankkeen työikäisille asiakkaille kohdennetut pitkäkestoiset työ- ja toimintakykyä, osallisuutta, yhteisöllisyyttä sekä elämänhallintaa tukevat pienryhmät. Hankkeen asiakkaista n.90% on kolmannen sektorin tuen ja palvelujen piirissä kuntouttavassa työtoiminnassa tai työkokeilussa. Pienryhmät kokoontuvat 2-3 vkon välein erilaisten yhteisöllisten aktiviteettien merkeissä. Aktiviteetit suunnitellaan ja toteutetaan pienryhmään osallistuvien ihmisten toiveita huomioiden harrastustoiminnan, vapaa-ajan ja kulttuurin osa-alueilta. Uusia toiminnallisia pienryhmiä hankkeen asiakkaille on alkamassa yhteistyössä kolmannen sektorin, Sosterin, Savonlinnan kaupungin ja Rantasalmen kunnan yhteistyöverkoston kanssa.

Toteutamme hankkeen asiakkaille myös erilaisia toiminnallisia iltatapahtumia kuukausittain Savonlinnassa, Kerimäellä, Savonrannalla, Punkaharjulla ja Rantasalmella. Toiminnalliset tapahtumat suunnitellaan aina matalankynnyksen tapahtumiksi, joihin hankkeen asiakkaiden on helppo osallistua. Tavoitteenamme on tarjota hankkeen asiakkaille mukavia, rentoja tapahtumia, joihin sisältyy mielekästä, hauskaa yhdessä tekemistä ja kiireetöntä yhdessä olemista - kohtaamista.

Välistä väylälle - hanke toteutetaan lähialuehankkeena, jossa ostopalvelutoiminnoissa, yhdistysten, yritysten ja muiden toimijoiden aktivoinnissa sekä tapahtumien käytännön järjestelyissä tuetaan paikallisesti hankealueen elinvoimaisuutta ja osallisuutta.

Helmikuussa toiminnalliset tapahtumat toteutettiin Ystävänpäivä- teemalla, maaliskuussa oli hävikkiruoanvalmistusta, huhtikuulle on suunnitteilla pääsiäisteemaan sopivaa toimintaa ja toukokuussa nautimme erilaisista ulkoaktiviteeteista.

Välistä väylälle - hanke on myös hankealueen yhdistystoimijoita varten!

Välistä väylälle-hanke haluaa tukea ja vahvistaa yhdistysten toimintaedellytyksiä. Hanke mahdollistaa alueellisesti yhteistyötä ja varainhankintaa yhdistystoimijoille ostopalvelujen kautta. Tehdään hyvää yhdessä! Ottakaa meihin rohkeasti yhteyttä, sovitaan tapaamisesta - tulemme mielellämme kertomaan hankeyhteistyömahdollisuuksista yhdistyksellenne.

Kuulumisiin ja näkymisiin!

Salla, Sari ja Tiia

projektityöntekijä Salla Mononen vastuualueina asiakastyö, yhdistystoimijat, luotsitoiminta, viestintä ja markkinointi salla.mononen@kolomonen.fi p.0444386885

projektipäällikkö Sari Nyrhinen vastuualueina asiakastyö, hankehallinnointi, viestintä- ja markkinointi, luotsitoiminta, verkostoyhteistyö, koulutus/työnohjaus sekä kokonaisvastuu hankkeen tavoitteellisesta toteutuksesta sari.nyrhinen@kolomonen.fi  p. 0447593560

projektityöntekijä Tiia Pulkkinen vastuualueina asiakastyö, ostopalvelut/kilpailutus, viestintä ja markkinointi tiia.pulkkinen@kolomonen.fi p. 0444931953